PSO – Sáng ngày 02/7/2020 (12/5 năm Canh Tý) Môn đồ Pháp quyến chùa Bửu Thắng (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã thành kính trang nghiêm tổ chức lễ Chung thất trai tuần cố Hòa thượng Thích Quảng Cố.

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Từ Hương – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Nguyên Phước – Viện chủ tổ đình Long Khánh (tỉnh Bình Định); HT.Thích Huệ Minh – Viện chủ chùa Giác Uyển (TP.HCM); HT.Thích Quảng Xả – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện chủ chùa Huệ Chiếu (tỉnh Kon Tum); HT.Thích Thanh Liên – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Viện chủ chùa Thiền Sơn (tỉnh Gia Lai); HT.Thích Giác Thành – Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai; HT.Thích Từ Vân – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai cùng chư Tôn đức Tăng, Ni trụ Trì các tự, viện, tịnh xá trong và ngoài tỉnh.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Quảng Cố đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 00h00 phút, ngày 15/05/2020 (nhằm ngày 23/04 năm Canh Tý) tại chùa chùa Bửu Thắng – 04a Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trụ thế 87 năm, Hạ lạp: 56 năm.

Tại buổi lễ tưởng niệm tuần Chung thất, chư Tôn đức Giáo phẩm cùng môn đồ Pháp quyến thành kính dâng hương tưởng niệm Hoà thượng Thích Quảng Cố –  một bậc tòng lâm Trưởng lão, suốt đời phụng sự cho đạo pháp và dân tộc.

Dịp này, môn đồ Pháp quyến cũng đã thiết lễ cúng dường trai tăng, chẩn tế kỳ siêu, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Ban TT-TT Phật giáo Gia Lai

The post Gia Lai: Trang nghiêm lễ Chung thất Hòa thượng Thích Quảng Cố appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.