GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KỲ 6, KHÓA VIII

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

          Hội nghị trực tuyến ngày 30/12/2021 nhằm ngày 27/11/ Tân Sửu

Địa điểm: VP1 chùa Quán Sứ, Hà Nội và VP2 Thiền viện Quảng Đức, TPHCM

* Sáng: từ 08h00 – 11h30

 1. Niệm Phật cầu gia bị.
 2. Hội nghị dành một phút tưởng niệm Đức đệ Tam Pháp chủ, Chư tôn Trưởng lão HĐCM, Chư tôn đức Tăng ni HĐTS tân viên tịch và đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19.
 3. Tuyên bố lý do.
 4. Thông qua chương trình và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.
 5. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS phát biểu khai mạc hội nghị.
 6. Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác Phật sự năm 2021 của GHPGVN.
 7. Trình bày dự thảo Chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 của GHPGVN và một số công tác Phật sự khác.
 8. Phát biểu ý kiến của các Ban, Viện TƯ.
 9. Phát biểu của Ban Tôn giáo Chính phủ.
 10. Trình bày Tờ trình về việc suy tôn Quyền Pháp chủ HĐCM GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).

* Chiều: từ 14h00 – 17h00

 1. Báo cáo Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện nhiệm kỳ (2021 – 2026).
 2. Thảo luận về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027 và tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
 3. Thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm.
 4. Thông qua danh sách khen thưởng Ban Trị sự, Ban, Viện TƯ (đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19).
 5. Báo cáo một số vấn đề tồn đọng cần giải quyết.
 6. Thông qua Nghị quyết Hội nghị kỳ 6 – Khóa VIII Ban TTr. HĐTS.
 7. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS phát biểu bế mạc hội nghị.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ KỲ 6, KHÓA VIII

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2021 VÀ

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2022 GHPGVN

        Hội nghị trực tuyến ngày 31/12/2021 nhằm ngày 28/11/ Tân Sửu

Địa điểm: VP1 chùa Quán Sứ, Hà Nội, VP2 Thiền viện Quảng Đức, TPHCM, và Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

* Sáng: từ 08h00 – 11h30

 1. Niệm Phật cầu gia bị.
 2. Hội nghị dành một phút tưởng niệm Đức đệ Tam Pháp chủ, Chư tôn Trưởng lão HĐCM, Chư tôn đức Tăng ni HĐTS tân viên tịch và đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19.
 3. Tuyên bố lý do.
 4. Thông qua chương trình và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.
 5. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS phát biểu khai mạc hội nghị.
 6. Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác Phật sự năm 2021 của GHPGVN.
 7. Trình bày dự thảo Chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 của GHPGVN và một số công tác Phật sự khác.
 8. Phát biểu của Ban Tôn giáo Chính phủ.
 9. Trình bày Tờ trình về việc suy tôn Quyền Pháp chủ HĐCM GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).
 10. Thực hiện nghi thức suy tôn Quyền Pháp chủ HĐCM GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).
 11. Đạo từ của Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ HĐCM GHPGVN.

* Chiều: từ 14h00 – 17h00

 1. Báo cáo Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện nhiệm kỳ (2021 – 2026).
 2. Phát biểu ý kiến của các Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, TP góp ý cho Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự 2021 và Phương hướng hoạt động Phật sự 2022 GHPGVN.
 3. Thảo luận về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027 và tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
 4. Thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm.
 5. Thông qua danh sách khen thưởng Ban Trị sự, Ban, Viện TƯ (đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19).
 6. Báo cáo một số vấn đề tồn đọng cần giải quyết.
 7. Thông qua Nghị quyết Hội nghị kỳ 6 – Khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 8. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS phát biểu bế mạc hội nghị.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

  Số:      BC/HĐTS

 DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2021

CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Đặc điểm tình hình chung:

Năm 2021 nhiều sự kiện trọng đại của đất nước đã được diễn ra như Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công rất tốt đẹp mở ra tương lai phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng hướng tới năm 2045. Đại hội đã bầu ra đội ngũ Lãnh đạo mới của đất nước giàu tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh lãnh đạo đưa đất nước không ngừng phát triển trong hội nhập quốc tế, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên thế giới. Việt Nam đã tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Năm 2021 là năm bản lề trong nhiệm kỳ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với nhiều kế hoạch Phật sự trên mọi lĩnh vực hoạt động của các Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự các cấp và toàn thể Tăng Ni, Phật tử. Đồng thời, năm 2021 là năm đặc biệt quan trọng với các sự kiện lớn như kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tiến hành Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, làm ngưng trệ các hoạt động của xã hội, sản xuất kinh doanh, văn hóa xã hội, thể thao, giáo dục, lễ nghi tôn giáo, hoạt động quốc tế…, mọi hoạt động tập trung đông người đều tạm dừng vì cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Trong bối cảnh tình hình chung như vậy, năm 2021 các hoạt động Phật sự của Giáo hội cũng bị ảnh hưởng, nhiều chương trình kế hoạch Phật sự của các Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã phải tạm dừng, tạm hoãn. Mặc dù vậy, nhưng với sự năng động, sáng tạo, sự chỉ đạo kịp thời của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, Ban Thường trực, Ban Thư ký Hội đồng Trị sự và 02 Văn phòng TWGH đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình thực tế, tham mưu, đề xuất các quyết định, chỉ đạo thực hiện các hoạt động Phật sự phù hợp tình hình chung một cách nhanh chóng, chính xác, mang lại hiệu quả cao.

Một số kết quả Phật sự thể hiện trên các hoạt động Phật sự chuyên ngành:

– Về công tác điều hành của Ban Thường trực HĐTS:

Dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sắc của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, Ban Thường trực, Ban Thư ký Hội đồng Trị sự và 02 Văn phòng TWGH đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình thực tế, tham mưu, đề xuất các quyết định, chỉ đạo thực hiện các hoạt động Phật sự phù hợp tình hình chung một cách nhanh chóng, chính xác, mang lại hiệu quả cao.

Các văn bản, công văn chỉ đạo năm 2021: Công văn số 30 ngày 08/02/2021, v/v cầu nguyện Quốc thái dân an trong dịp Tết cổ truyền Xuân Tân Sửu; Công văn số 037/CV-HĐTS ngày 20/02/2021, v/v tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tháng lễ hội Xuân Tân Sửu, tiếp tục nâng cao các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tự viện; Công văn số 038, ngày 22/02/2021, v/v hưởng ứng thông điệp trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 39 ngày 22/02/2021, v/v vận động Tăng Ni, Phật tử các Tự viện tổ chức phong trào: “Hiến máu cứu người – Hành Bồ tát đạo”; Thông tư số 48 ngày 12/3/2021, hướng dẫn tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 – 2021); Thông tư số 60 ngày 26/3/2021, v/v hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2022 – 2027; Thông tư số 61 ngày 29/3/2021 v/v tổ chức Hội nghị Sinh hoạt Giáo hội năm 2021; Thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 và An cư Kết hạ năm 2021; Thông báo số 55 ngày 20/3/2021 về thể lệ cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Công văn số 82 ngày 19/4/2021, V/v vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 115 ngày 14/5/2021, V/v Bộ Tài chính xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; Thông bạch số 130 ngày 27/5/2021, Công văn số 140, 141 ngày 07/6/2021, V/v đóng góp Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 169 ngày 09/7/2021, V/v tiếp tục nâng cao các biện pháp và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh lây nhiễm của biến chủng mới Delta hiện nay; Thông bạch số 171 ngày 13/7/2021, V/v kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cả nước hướng về Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam phát tâm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 183 ngày 19/7/2021, V/v kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cấm túc, ở yên một chỗ tụng kinh cầu bình an, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Công văn số 186 ngày 28/7/2021, V/v thực hiện nghiêm quy định 5K trong nội viện cấm túc tại các Hạ trường, Học viện Phật giáo, và các cơ sở tự viện sinh hoạt chúng có đông Tăng, Ni; Công văn 192 ngày 01/8/2021, V/v đề nghị Tăng Ni, Phật tử các chùa tiếp tục tích cực hơn nữa thực hiện và lan tỏa phong trào bữa cơm yêu thương trong vùng tâm dịch; Công văn số 207, ngày 17/8/2021, V/v tiếp tục tiếp nhận và điều phối Tăng Ni trẻ tình nguyện tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19; Công văn số 212 ngày 26/8/2021, V/v hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19” của Trung ương MTTQVN; Công văn số 225 ngày 13/9/2021, V/v hưởng ứng thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học trực tuyến; Công văn số 241 ngày 04/10/2021, V/v các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục đăng ký làm điểm cách ly Covid-19 và chung tay cùng chính quyền địa phương đón người về từ vùng dịch; Công văn số 283 ngày 15/11/2021, V/v hưởng ứng và tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh Covid-19; Công văn số 284 ngày 15/11/2021, V/v phát động Tăng Ni, Phật tử, những người yêu mến Đạo Phật tham gia cuộc thi trắc nghiệm kiến thức Phật giáo và nhiều công văn khác liên quan đến các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ngày 30/7/2021.

– Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19:

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN, Trung ương Giáo hội đã có nhiều Thông bạch, công văn vận động Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Tăng Ni, Phật tử ủng hộ, đóng góp vào quỹ Vaccine phòng chống dịch bệnh. Hội đồng Trị sự GHPGVN đã trao 3 tỷ đồng chuyển vào tài khoản Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban Trung ương MTTQVN, đăng ký 20 tỷ đồng giá trị các hàng hóa thiết yếu cứu trợ cho vùng dịch. Hưởng ứng Quỹ Vắc xin do Thủ tướng kêu gọi, Hội đồng Trị sự đã chuyển vào tài khoản của Quỹ Vắc xin 3,5 tỷ đồng; Trao tặng vào quỹ chống dịch của Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh 02 tỷ đồng. Đồng thời, tại Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Tăng Ni, Phật tử các tự viện đều tích cực đóng góp vào quỹ Vaccine, hỗ trợ đồng bào trong tâm dịch, tuyến đầu chống dịch bằng nhiều hình thức từ cung cấp thức ăn, rau củ quả cho đến khẩu trang, dung dịch sát khuẩn v.v… Trên tinh thần tự nguyện, nhiều Tăng Ni, Phật tử tại miền Bắc, Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đã tham gia tuyến đầu chống dịch, phục vụ các bệnh nhân F0 tại các khu cách ly tập trung, các khu vực phong tỏa, bệnh viện dã chiến.

Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Theo báo cáo của Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Ban Thường trực Ban Trị sự các cấp, tính đến nay công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện đạt trên 96%. Chỉ còn một vài đơn vị chưa tiến hành Đại hội do khu vực còn ảnh hưởng dịch bệnh và nhân sự chưa hiệp thương xong. Dự kiến công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ hoàn tất vào tháng 01/2022, chậm hơn so với kế hoạch đề ra. 

Ngoài ra, năm 2021 tỉnh Lào Cai thành lập mới và ra mắt Ban Trị sự huyện Bảo Thắng ngày 22/01; Tỉnh Đăk Nông thành lập mới và ra mắt Ban Trị sự Tp. Gia Nghĩa ngày 22/03, huyện Đak G’Long, huyện Tuy Đức.

    – Hội nghị sinh hoạt Giáo hội:

Để các hoạt động Phật sự của Giáo hội được triển khai đồng bộ, có kết quả, nhất là công tác tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 – 2021), công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, chuẩn bị cho công tác Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027, ngày 15/4/2021 tại chùa Quán Sứ – Hà Nội, Văn phòng Trung ương Giáo hội đã diễn ra Hội nghị sinh hoạt Giáo hội với sự tham dự của chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phía Bắc. Ngày 27/4/2021 tại Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự tại Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Sinh hoạt Giáo hội, và ngày 28/4/2021 và Hội nghị Công tác tổ chức Giới đàn dành cho các tỉnh thành phía Nam.   

          – Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 – 2021):

          Ngày 7/11/2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (7/11/1981-7/11/2021) theo hình thức trực tuyến với chủ đề: “40 năm GHPGVN: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”. Đây là sự kiện trọng đại của các cấp Giáo hội, các Ban, Viện Trung ương và Tăng Ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, nhằm ôn lại chặng đường 40 năm vẻ vang của GHPGVN với tinh thần “Hộ quốc an dân” và kiên định phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – chủ nghĩa xã hội”.

          Điểm cầu Hà Nội tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, điểm cầu Tp. Hồ Chí Minh tại Hội trường Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự và kết nối với Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện  của quý Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam có: ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương; Đại sứ nước Sri-lanka, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào tại Hà Nội cùng đại diện các Tôn giáo bạn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng Đại Lễ.

          Về phía Giáo hội có sự hiện diện chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.

          Trước khi tiến hành Đại Lễ kỷ niệm, đại biểu tham dự đã dành 1 phút để tưởng niệm chư vị lịch đại Tiền bối hữu công, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các AHLS, Chư tôn đức Lãnh đạo GHPGVN viên tịch qua các thời kỳ, Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN tân viên tịch; tưởng niệm các nạn nhân tử vong do dịch Covid-19.

Thông điệp nhân Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ: Ngày 07/11/1981 là một sự kiện lịch sử trọng đại mang đầy ý nghĩa đối với Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam. Đó là ngày các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước đã chung sức, chung lòng, nhất tâm thành lập ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh mong muốn các cấp Giáo hội, các Ban, Viện ở trung ương và địa phương, các sơn môn, hệ phái, Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử hãy tiếp tục nêu cao truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam, trưởng dưỡng đạo tâm để trang nghiêm Giáo hội. Hơn lúc nào hết, Tăng Ni cần phải trau dồi giới đức, phẩm hạnh của một Tỳ kheo, hạnh nguyện của một sứ giả Như Lai hành Bồ tát đạo, tùy duyên bất biến giữ gìn giá trị nhân văn, bản sắc và sự trong sáng của Đạo Phật trong thời đại ngày nay.

Trong diễn văn kỷ niệm 40 năm thành lập GHPG Việt Nam Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam khẳng định, chặng đường 40 năm trưởng thành, phát triển, hội nhập cùng đất nước, chưa bao giờ Phật giáo Việt Nam có được tiền đồ như ngày nay ở trong nước và trên thế giới.

          Phát biểu tại Đại lễ, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống dân tộc, tôn vinh những người có công với đất nước và nhân dân, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

          Để ghi nhận những đóng góp to lớn của GHPGVN trong suốt 40 năm với công tác phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, góp phần vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho GHPGVN. Nhân sự kiện trọng đại này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 01 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba  cho 10 cá nhân, tập thể của GHPGVN có nhiều đóng góp to lớn trong hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước đã trao tăng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc cho 10 cá nhân. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính Phủ đã trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân thuộc GHPGVN, UBTW MTTQ Việt Nam và Bộ Nội vụ đã Quyết định tặng Bằng khen cho quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Cư sĩ tiêu biểu. Để chung tay công tác phòng chống dịch, GHPGVN đã ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid-19 số tiền 1 tỷ đồng…

          Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 – 2021) đã đánh dấu bước trưởng thành và phát triển bền vững của Giáo hội.       

          – Công tác Tăng sự:

Theo báo cáo của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành Giáo hội hiện có: 18.544 cơ sở, gồm 15.871 Tự viện Bắc Tông; 462 chùa Nam Tông Khmer; 106 chùa Nam tông Kinh; 541 Tịnh xá, 467 Tịnh Thất, 998 Niệm Phật đường, 54 Tự viện Phật giáo Người Hoa; Tăng Ni hiện có 40.095 Bắc tông; 7.036 Nam tông Khmer, 1.754 Nam tông kinh (1.100 chư Tăng, 654 Tu nữ); 5.284 Khất sĩ. Tổng cộng 54.169 Tăng Ni. Tín đồ Phật tử khoảng 60% trên 93 triệu dân số.

Ban Tăng sự Trung ương đã có công văn và thông bạch hướng dẫn công tác tổ chức ACKH PL.2565. Trên tinh thần đảm bảo về an toàn sức khỏe của Tăng Ni, thực hiện thông báo phòng chống dịch, mùa an cư năm nay, phần lớn các tỉnh, thành đều tổ chức cho Tăng Ni an cư tại chỗ (tâm niệm an cư). Đồng thời, tại một số địa phương, do tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nên một số đơn vị đã tổ chức khai khóa an cư kết hạ tập trung cho Tăng Ni.

Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp 1.374 chứng điệp an cư, 1.171 chứng điệp thụ giới, 1.185 chứng nhận Tăng Ni và 21 chứng nhận Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer (02 Chứng nhận Tu nữ).

Đã bổ nhiệm 329 Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện, công nhận 15 tự viện mới thành lập. Ký xác nhận cho 685 Phật tử xuất gia. 

Văn phòng Trung ương Giáo hội đã giới thiệu 22 Tăng Ni thuyên chuyển hoạt động tôn giáo từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc; thuyên chuyển 83 Tăng Ni đến sinh hoạt tôn giáo tại các tỉnh phía Nam.

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, nên Phân ban Ni giới Trung ương đã hoãn việc tổ chức các chương trình chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công của Phật giáo Việt Nam.

– Công tác Giáo dục đào tạo Phật giáo:

Thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ phòng, chống dịch bệnh do đó tất cả các cơ sở giáo dục Phật giáo đều tạm nghỉ trong một thời gian. Khi tình hình dịch bệnh đã tạm ổn, công tác giảng dạy, tuyển sinh của các Học viện, Trường Trung cấp Phật học, các Lớp Cao đẳng Phật học đã trở lại giảng dạy và học tập bình thường sau dịp nghỉ Tết nguyên đán.

Học viện PGVN tại Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công kỳ tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa IV (2021-2023) với 39 Tăng Ni. Khai giảng khóa đầu tiên Khoa Luật học tại Tu viện Vĩnh Nghiêm, Quận 12;

Học viện PGVN tại Hà Nội đã tổ chức thành công kỳ tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa IV (2021-2024) với 71 Tăng Ni, Cư sĩ. Khai giảng năm học 2021-2022 và ra mắt tạp chí Khuông Việt Online.

Học viện PGVN tại Huế đã tổ chức thành công tuyển sinh cử nhân Phật học khoá XII bằng hình thức trực tuyến, tổ chức lễ cấp phát văn bằng Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa IX (2017-2021) cho 170 Tăng Ni sinh và Khai giảng năm học 2021-2022.

Trong điều kiện bình thường mới, các Học viện đã tổ chức các chương trình ngoại khóa, các hoạt động xã hội như thăm, khám chữa bệnh cho Tăng Ni sinh tại Học viện PGVN tại Tp. HCM, thắp nến tri ân tại Học viện PGVN tại Hà Nội, Học viện PGVN tại Huế, Tết quân dân Chol Chnam Thmay tại Học viện PGNT Khmer Cần Thơ…

Các Học viện Phật giáo Việt Nam tiếp tục chiêu sinh các khóa Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học theo chương trình đã dự kiến. Các Trường Trung cấp, Cao Đẳng và các cơ sở đào tạo Phật giáo tiếp tục chương trình đào tạo và cho Tăng Ni an cư kết hạ.

     – Công tác Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử:

Các pháp hội tập trung vào dịp Tết nguyên đán Tân Sửu khai đàn Dược sư cầu an, kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia, Đức Phật thành đạo, ngày khánh đản Đức Bồ tát Quan Âm… hầu hết được tổ chức với hình thức trực tuyến. Đặc biệt, Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh đã tổ chức thành công pháp hội trùng tụng Tam tạng Pali-Việt lần II tại Đồng Nai.

Các Đạo tràng Phật tử, Câu lạc bộ Phật tử sinh hoạt đều đặn. Phân ban Gia đình Phật tử tổ chức thành công trại huấn luyện Huynh trưởng cấp II Huyền Trang lần thứ 3 tại Kon Tum; Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Gia đình Phật tử (1951 – 2021) tại tỉnh Thừa Thiên Huế bằng hình thức trực tuyến. Các hoạt động Hoằng pháp kết hợp với các hoạt động từ thiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hiến máu nhân đạo…

Hầu hết Tăng Ni, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đã nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và công văn chỉ đạo của Hội đồng Trị sự về việc tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, các sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Do vậy, công tác Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử trong thời gian vừa qua đã chuyển hình thức sinh hoạt từ các pháp hội, khóa tu, trại hè tập trung đông người sang hình thức thuyết giảng, tụng kinh, chia sẻ Phật pháp trực tuyến online qua các phương tiện truyền thông, hệ sinh thái số như Facebook, Youtube, Zalo, Mxh Phật giáo Butta, trang Phật sự Online, Giác Ngộ Online…  Nhiều bài giảng của Chư tôn đức Ban Hoằng pháp, nhiều buổi tụng kinh, thuyết pháp online thu hút hàng trăm ngàn lượt người theo dõi và tham dự trên không gian mạng. Ứng dụng tụng kinh Cầu an online được thực hiện thường xuyên và định kỳ trên Mxh Phật giáo Butta đã đáp ứng nhu cầu đông đảo giới trẻ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động. Đây là sự lan tỏa rộng rãi, không biên giới trên không gian mạng. Nhất là trong dịp Đại lễ Phật đản, Vu lan cũng như Lễ tưởng niệm cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ cả nước đã tử vong, hy sinh vì dịch bệnh Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức vào ngày 19/11/2021, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến, dâng hương, tưởng niệm, cầu siêu cho các vong linh tử vong do Covid-19 vừa qua đã cho thấy hiệu quả của công tác hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử trực tuyến của Giáo hội.

Trong năm 2021, thông qua cổng thông tin Phật sự Online, Phân Ban Truyền thông thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác Phật sự, đã thực hiện trên 150 sự kiện truyền hình trực tiếp thuyết giảng và hàng trăm clip ghi hình đưa tin video các chương trình thuyết giảng.

Ban Hoằng pháp đã tổ chức được 5 khóa tập huấn online có trên 400 vị Tăng Ni là giảng sư và các vị đã tốt nghiệp chuyên ngành hoằng pháp tham dự các khoá tập huấn về Nghiệp vụ Hoằng pháp thời đại 4.0 và tổ chức được 06 khóa Hội nghị triển khai đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hoằng pháp thời đại mới cho chư Tăng Ni Ban Hoằng pháp của 63 tỉnh thành trong cả nước, đã hướng dẫn cho chư Tôn đức Tăng, Ni các tỉnh, thành ứng dụng hệ thống tạo phòng họp trực tuyến nội bộ, thiết lập hệ thống dạy học trực tuyến trên Website, sử dụng thuần thục công nghệ tổ chức mở các buổi họp, phòng học trực tuyến nội bộ giữa các thành viên ngay trên điện thoại, Ipad, máy tính và các thiết bị nghe nhìn thông minh. Đồng thời, truyền phát các buổi dạy học, pháp thoại, pháp đàm online lên không gian mạng, với hình thức thiết kế theo sở thích riêng và có thể kiểm soát được người tiếp cận đã được chư Tôn đức các tỉnh, thành hoan hỷ đón nhận.

Đặc biệt nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay từ ngày mùng 08/7 – 15/7 Ban Hoằng pháp Trung ương đã kết hợp với Ban Hoằng pháp các tỉnh thành và hệ phái khất sĩ đã tổ chức trên 10 khóa tu báo hiếu online có hàng chục ngàn Phật tử trong và ngoài nước tham dự đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp và tạo được nhiều tiếng vang cho việc Hoằng pháp online của thời đại kỷ nguyên số. Vía Phật A Di Đà và ngày Đức Phật Thành đạo đã tổ chức 4 chương trình: Lễ Hoa Đăng, Thuyết giảng, Tọa và các khóa tu gia hạnh xuyên suốt thời gian này đã thu hút hàng chục ngàn Phật tử tham dự các chương trình.

Ban Hướng Dẫn Phật tử Trung ương cùng Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Hòa Bình đồng tổ chức thành công hội thảo khoa học “Hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho người dân của GHPGVN tỉnh Hòa Bình: Thực trạng và giải pháp”.           Ban Hướng Dẫn Phật tử một số đơn vị tỉnh, thành phố không ảnh hưởng hoặc ít ảnh hưởng dịch bệnh vẫn tiếp tục sinh hoạt, tổ chức tu học thường xuyên theo chương trình tu học sinh hoạt năm 2021 đã đề ra như: Tổ chức thọ Bát Quan trại giới; tổ chức các trại truyền thống: Dũng, Hạnh, Hiếu, Chu niên; Tổ chức Trại huấn luyện huynh trưởng, đoàn sinh; vận động huynh trưởng, đoàn sinh treo cờ, thực hiện vườn Lâm Tỳ Ni tại nhà để mừng Đại lễ Phật đản; có hình thức thích hợp tổ chức Lễ Thành đạo, Lễ Vu Lan …

Có thể khẳng định, đây cũng là xu thế phát triển trong thời gian tới mà trong chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII tại điểm thứ 8 đã định hướng. Thực tế đã chỉ ra, đại dịch Covid-19 làm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia và các ứng dụng số trong xã hội. Phật giáo chúng ta đã ứng dụng rất nhanh, kịp thời lĩnh vực này vào công tác Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử. Ban hướng dẫn Phật tử TƯ đã có văn bản hướng dẫn và triển khai việc cấp thẻ Phật tử cho các Phật tử là Phật sự cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi Bộ Công an đang triển khai việc cấp CCCD gắn chíp điện tử trên toàn quốc.

     – Công tác Nghi lễ và Văn hóa Phật giáo:

Trong dịp Tết Tân Sửu – 2021, chư Tôn đức Lãnh đạo Giáo hội, các Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã tổ chức thăm chúc Tết Đức Pháp chủ, Chư Tôn đức Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; chúc tết các cơ quan Trung ương; chính quyền tỉnh, thành phố và các tôn giáo bạn. Thăm và tặng quà từ thiện cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc vùng cao miền núi và các đối tượng người có công với đất nước nhân dịp đầu Xuân.

Trước Tết nguyên đán, Hội đồng Trị sự có Thông báo số 30/CV-HĐTS về việc tổ chức nghi lễ cầu nguyện Quốc thái dân an trong dịp Tết cổ truyền Xuân Tân Sửu, bằng hình thức thực hiện chia nhỏ các khóa lễ cầu an làm nhiều buổi, không tập trung đông người. Không tổ chức đông tín đồ hành hương tới nhiều địa phương, nhất là các địa điểm nằm trong vùng dịch. Các khóa lễ cầu an phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng Chính pháp của Phật giáo; Khuyến khích Tăng Ni, Phật tử ứng dụng các hình thức trực tuyến online phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân thông qua các nền tảng mạng xã hội của Giáo hội như: Giác Ngộ Online, Phật giáorg, Phật sự Online, Mxh Butta. Qua đó, các hoạt động nghi lễ dịp Tết Tân Sửu cũng rất trang nghiêm, được xã hội hưởng ứng rất tích cực.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hầu hết các lễ hội diễn ra ở các ngôi chùa đại danh lam thuộc khu vực phía Bắc đều không tổ chức khai hội: Lễ hội chùa Hương, lễ hội Yên Tử, lễ hội chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính, Lễ hội Phật giáo mùa Hoa Ban tỉnh Điện Biên v.v…

Đại lễ Phật đản năm nay mặc dù trong điều kiện chống dịch Covid-19, song vẫn được tổ chức trang nghiêm ở hầu hết các chùa, cơ sở tự viện. Tuy không tổ chức rước xe hoa, không lễ đài tập trung đông người, song không khí Phật đản, cờ Phật giáo, băng zôn Kính mừng Phật đản cũng được trưng bày khắp nơi, nhà nhà tắm Phật, chùa chùa tắm Phật tạo nên một không khí Phật đản vô cùng đặc biệt. Các Ban Trị sự thực hiện tốt Thông tư hướng dẫn của Hội đồng Trị sự, đồng loạt cử hành nghi lễ Kính mừng Phật đản, cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ từ 6h sáng ngày 8/4 âl đến 6h sáng ngày 15/4 âl. Đại lễ Phật đản do TWGH tổ chức vào sáng ngày Rằm tháng 4 Tân Sửu được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình An Viên và phát trực tuyến qua các ứng dụng Facebook, Youtube, Zalo, Butta, Phật sự Online…

Để phòng, chống dịch Covid-19, sau khi Thủ tướng có công điện về việc tạm dừng các lễ hội tôn giáo, các sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người, các Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng về thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã có văn bản chỉ đạo các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, Tăng Ni thực hiện nghiêm các quy định chống dịch. Qua đó, trong mùa an cư kết hạ năm nay, tất cả Tăng Ni cấm túc tại chùa để tụng kinh cầu an, hồi hướng công đức sớm chấm dứt dịch bệnh.

Ban Nghi lễ Trung ương và 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã trọng thể tổ chức lễ tưởng niệm các bậc tiền bối hữu công, Chư Tôn thiền đức Trưởng lão các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ. Trang nghiêm tổ chức tang lễ Chư Tôn đức Giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự viên tịch trong điều kiện đảm bảo an toàn chống dịch bệnh, như Tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chư Tôn Giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão HT. Thích Từ Hương (Gia Lai), HT. Thích Thiện Hiện (Đồng Nai), HT. Thích Huệ Trường (Tp. Cần Thơ), HT. Thích Nhuận Thanh (Bình Phước), HT. Thích Giác Hà (Tp. Hồ Chí Minh); HT. Thích Nhật Ấn – Ủy viên Hội đồng Trị sự (Tp. Hồ Chí Minh).

Đặc biệt, Trung ương Giáo hội cùng với các cơ quan Trung ương đã tổ chức trang nghiêm Tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ GHPGVN tại chùa Viên Minh, huyện Phú Xuyên – Hà Nội; và Lễ vọng tại Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN – Tp. Hồ Chí Minh; đồng thời, tưởng niệm công đức và đạo nghiệp Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN, tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành đều tổ chức Lễ vọng Đức Pháp chủ, bậc Lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhằm chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương ấy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 vào lúc 20 giờ, ngày 19/11/2021. Tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đã đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến, dâng hương, tưởng niệm, cầu siêu cho đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Việc làm này được đánh giá mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc; thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Về Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc năm 2020 dự kiến tổ chức tại Tp. Hải Phòng, nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp nên Ban Nghi lễ đã hoãn công tác tổ chức Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc. Theo dự kiến, khi dịch đã đi qua, sinh hoạt xã hội trở lại bình thường, Ban Nghi lễ  sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo Nghi lễ Phật giáo.

Ban Văn hóa Trung ương được Hội đồng Trị sự giao phối hợp với Trung ương Giáo hội đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, Ban Tôn giáo TP. Hà Nội đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Sư bà Phương Dung với Đạo pháp và Dân tộc”. Hội thảo khoa học lần này đã nhận được các nhận định và góc nhìn khác nhau về Phật giáo Việt Nam thời kỳ đầu công nguyên nói chung, về Sư bà Phương Dung đối với đạo pháp và dân tộc nói riêng góp phần củng cố cho các luận điểm về Phật giáo Việt Nam thời kỳ Hùng Vương và thời kỳ Hai Bà Trưng trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Ban Văn hóa Trung ương đã có 2 buổi toạ đàm khoa học trực tuyến về kế hoạch xây dựng trụ kinh Chuyển Pháp luân. Trong buổi toạ đàm khoa học, Chư tôn đức và quý học giả đã đưa ra nghiên cứu kỹ lưỡng các chi tiết từ nguyên vật liệu, biển đề tên, số lượng, địa điểm đặt kinh. v.v… Ngoài việc đề cập đến trụ kinh vua A Dục ra, chư tôn đức cùng quý học giả cũng nhất mạnh về việc nghiên cứu trụ kinh tại chùa Nhất Trụ từ thời vua Lê Đại Hành đã có khắc kinh Lăng Nghiêm ở trên trụ này. Dự kiến trụ kinh sau khi hoàn thiện sẽ được dựng ở 3 miền Bắc Trung Nam và 1 trụ sẽ được đặt tại vườn Nai ở Ấn Độ; Ngày 07/6/2021 Ban văn hóa Trung ương cũng tham gia buổi Tọa đàm Khoa học trực tuyến chuỗi hoạt động về mối liên kết Phật giáo giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Thực hiện một trong 4 đề án đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chuẩn y, Ban Văn hóa Trung ương đã tổ chức chuyến khảo sát, nghiên cứu và tọa đàm chủ đề: “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam” vào cuối tháng 4/2021 tại Bình Định.

Tạp chí Văn hóa Phật giáo ngoài báo in với số lượng ấn bản lớn còn triển khai online nhằm mở rộng đối tượng tiếp cận Tạp chí. Các Tạp chí, nội san, trang web của Giáo hội các cấp, các Ban, Viện Trung ương vẫn hoạt động đều đặn, số lượng truy cập ngày một tăng.

Để trang nghiêm cơ sở, một số cơ sở Tự viện đã khởi công trùng tu xây dựng. Chùa Tỉnh hội – Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước khởi công xây dựng vào ngày 07/7/2020 đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1.

     – Hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính:

Ban Kinh tế Tài chính đã nỗ lực ủng hộ kinh phí hỗ trợ hoạt động của 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Tòa soạn Báo Giáo Ngộ, tích cực tham gia công tác an sinh từ thiện xã hội.

Thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương đã kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cúng dường công đức phí năm 2021 cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

– Công tác từ thiện xã hội:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động của các cơ sở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tàn tật; các cơ sở Tuệ Tĩnh đường, các trung tâm khám chữa bệnh đông y và bệnh viện tây y hoạt động gặp nhiều khó khăn. Song vẫn duy trì và thực hiện nghiêm các quy định về y tế trong phòng, chống dịch bệnh. Tích cực tham gia khám chữa bệnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nổi bật nhất là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN kêu gọi ủng hộ nguồn lực cho phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trung ương Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử các chùa đã ủng hộ trang thiết bị y tế, ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm cho các bệnh nhân, những người bị nghi lây nhiễm tại các cơ sở cách ly tập trung, các y bác sĩ, các chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng tình nguyện nơi tuyến đầu phòng chống dịch. Nhất là việc ủng hộ tiền, trang thiết bị y tế, máy tạo oxy cho Nhân dân Ấn Độ trong việc phòng chống dịch bệnh.   

 Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, Tăng Ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện đã vận động quyên góp, ủng hộ cứu trợ đồng bào các vùng bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời như tặng nhu yếu phẩm, nước ngọt, các bình chứa nước loại lớn, các cây nước, giếng nước, máy lọc nước v.v…

Nhiều chùa, Tăng Ni đã tổ chức phát gạo, mỳ, nhu yếu phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các cây ATM gạo, ATM nước nghĩa tình, các Siêu thị Hạnh phúc – 0 đồng, giải cứu nông sản… đã giúp cho rất nhiều người vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Công tác cứu trợ nhân đạo, từ thiện của toàn Giáo hội năm 2021 với số quà và tiền trị giá 2,554,260,035,333đ, (có danh sách đính kèm) (Trong đó, Trung ương Giáo hội ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của UBMTTQVN số tiền 3 tỷ; ủng hộ Quỹ Vắc xin của Chính phủ 3,5 tỷ … Về việc đối ngoại Trung ương Giáo hội đã trao tặng 100 máy thở và 50 máy tạo oxy trị giá gần 14 tỷ cho Chính phủ và nhân dân Ấn Độ; trao tặng 2000 kit thử Covid cho nhân dân Nepal trị giá 600 triệu; ủng hộ nhân dân Lào, Campuchia)

     – Công tác đối ngoại Phật giáo quốc tế:

Do diễn biến của dịch Covid-19 ở một số quốc gia còn phức tạp với các đợt bùng phát khác nhau nên hầu như chưa có các tiếp xúc trao đổi đoàn giữa các nước. Chương trình hoạt động quốc tế của Giáo hội trong năm 2021 chủ yếu là gửi thư thăm hỏi và động viên, chúc tết Tân Sửu đến bà con Việt kiều, cộng đồng Phật tử Việt Nam ở Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… ổn định cuộc sống trong bối cảnh dịch bệnh chung. Một số Chư tôn đức Ban Phật giáo Quốc tế đã tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế trực tuyến như TT. Thích Đức Thiện chia sẻ trực tuyến với Phật giáo Lào, Campuchia; TT. Thích Nguyên Đạt, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã tham gia hội thảo với Ấn Độ về triết học Phật giáo… TT. Thích Tâm Đức, Viện Nghiên cứu Phật học tham dự hội thảo trực tuyến Phật giáo Quốc tế về Tam học theo truyền thống Pali và Sanskrit lần thứ 14 vào ngày 05-06/3/2021. HT. Thích Thiện Tâm tham dự ngày Hindu thế giới tại Hà Nội vào ngày 22/3/2021, tham dự tọa đàm khoa học quốc tế “Quan hệ Việt Nam – Thái Lan góp phần xây dựng Asean thành cộng đồng” và toạ đàm quốc tế “Nâng cao quyền lực của phụ nữ đô thị trong kỷ nguyên số” tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 26/3/2021.

Giao lưu với Trung tâm văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội. Tiếp đón Ngài Đại sứ Sri Lanka thăm Hòa thượng Chủ tịch HĐTS. Giao lưu Tết Chol Chnam Thmay với Đại sứ quán và cộng đồng các bạn Lào, Campuchia, Thái Lan và cộng đồng Asean tại chùa Phổ Minh, Tp. Hồ Chí Minh do Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS tổ chức; … HT. Đào Như, Phó Chủ tịch HĐTS đã tiếp đoàn Đại sứ quán Mỹ thăm và làm việc tại HVPG Nam tông Khmer Cần Thơ.

Thư chúc mừng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc nhân dịp Hòa thượng  Thích Diễn Giác, Phó Chủ tịch phụ trách Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Phương trượng Tổ đình Quảng Tế, Bắc Kinh chính thức được Đại hội bầu giữ chức vụ Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; Viện trưởng Học viện Phật giáo Trung Quốc.

Thư phân ưu gửi tới Tăng đoàn Phật giáo Sri Lanka và Chính phủ và Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội kính tiếc Đại lão Hòa thượng Ven. Kotugoda Dhammawasa, Pháp chủ Hệ phái Amarapura Nikaya của Phật giáo Sri Lanka đã viên tịch vào ngày 22 tháng 3 năm 2021 tại Thủ đô Colombo, trụ thế 88 năm cống hiến cho Phật giáo và hòa bình thế giới.

Ngày 08/6/2021, HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS được Trường Đại học Subharti Ấn Độ trao bằng tiến sĩ danh dự cho những đóng góp đối với việc phát triển Phật giáo, hoằng pháp cũng như các hoạt động quốc tế giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo các nước trong đó có Ấn Độ. Buổi lễ trao tặng bằng tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Subharti Ấn Độ đã diễn ra trang trọng theo hình thức trực tuyến.

Ngày 30/9/2021, TT. Thích Nhật Từ Phó Trưởng Ban Ban PGQT Trung ương, đã nhận các giải thưởng từ 4 tổ chức Phật giáo lớn ở Ấn Độ, gồm “Giải thưởng Thay đổi xã hội và Hòa bình thế giới” (Social Change and World Peace Award), “Giải thưởng Công tác xã hội điển mẫu trong phòng chống COVID-19” (Exemplary COVID-19 Social Work Award), “Giải thưởng Nhà lãnh đạo xuất sắc” (Best Leadership Award).

Ngày 26/11/2021, HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban PGQT Trung ương tham dự đại hội giữa Việt Nam và Campuchia qua hình thức họp trực tuyến online và tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia khóa V (2021-2026) và ngày 03/12/2021 tham dự Đại hội đại biểu Ban Chấp hành Hội Việt – Mỹ qua hình thức họp trực tiếp và trực tuyến online và tái đắc cử chức vụ Uỷ viên BCH TW Hội Việt – Mỹ khoá IV (2021-2026).

 1. Thích Giác Hiệp Phó Trưởng Ban Ban PGQT Trung ương đã tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya qua hình thức trực tuyến online.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến thảm khốc tại Ấn Độ. Số ca lây nhiễm và người chết liên tục tăng cao mỗi ngày. Ấn Độ đang trong tình trạng khan hiếm vật tư, trang thiết bị y tế để chữa trị cho người bệnh… Nhằm chia sẻ khó khăn, kịp thời động viên, bày tỏ tình cảm đoàn kết với nhân dân Ấn Độ trong thời khắc cấp bách, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kêu gọi Chư tôn đức Tăng Ni, cựu du học sinh tại Ấn Độ với tình cảm của mình, phát tâm đóng góp ủng hộ Chư Tăng Phật giáo và nhân dân Ấn Độ sớm vượt qua đại dịch Covid-19. Qua đó, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Phân ban Ni giới Trung ương, Hệ phái Khất sĩ, Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã trao tặng máy tạo oxy áp lực cao, vật tư y tế và tiền mặt cho ngài Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

– Công tác Thông tin Truyền thông:

Các thông tin Phật sự của Giáo hội đã được phản ánh nhanh, chính xác, rộng khắp trên các phương tiện truyền thông như Phật sự Online, Giác Ngộ, Mxh Butta, Phatgiao.org, Truyền hình An Viên …

Trung tâm điều hành điện tử Văn phòng Trung ương Giáo hội và Tổ Thông tin Truyền thông Văn phòng Trung ương Giáo hội đã rất tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Đưa nhiều tin, ảnh có giá trị, ý nghĩa thiết thực, góp phần thành công cho công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhất là kịp thời thông báo các chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đến Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong việc nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ, MTTQVN trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hoạt động truyền thông online đã được ứng dụng rộng khắp ở các chùa, Ban Trị sự trong việc chuyển tải các Phật sự của địa phương, thúc đẩy công tác hoằng pháp tới đông đảo Phật tử ở trong nước, các vùng miền, và phục vụ bà con Việt Kiều ở nước ngoài.

Ban Thông tin Truyền thông TƯ đã phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý thông tin truyền thông Phật giáo thời đại 4.0 tại Tp. Huế vào ngày 29-30/4/2021. Khóa Bồi dưỡng tập trung vào các đặc điểm và tính chất tương tác nhanh, tương tác đa chiều và tính hội tụ của thời kỳ truyền thông trong thời đại 4.0.

Ban TTTT TƯ, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp sản xuất Công trình phim phóng sự tài liệu Phật giáo “Thiền môn linh thiêng Sử Việt”.  Công trình phim phóng sự tài liệu Thiền môn linh thiêng Sử Việt là hành trình đi qua những nơi linh thiêng, những địa danh thờ phụng đã bao đời nay được người Việt rất mực tôn kính. Là những nơi gắn liền với các sự kiện lịch sử hình thành và phát triển của phật giáo Việt Nam; gắn với các vị Thiền sư, Pháp sư, Quốc sư, Phật tử đứng ra hộ trì đất nước.

Hiện nay, Ban TTTT TƯ đang thiết kế các bộ Zalo Stickers có Chủ đề như: Phật đản, Vu lan, Xuân Di Lặc và các chủ đề chung có biểu tượng liên quan đến Phật giáo, để giới thiệu về văn hóa Phật giáo và đưa Phật giáo vào đời sống thông qua các biểu tượng trong trên nền tảng ứng dụng của người sử dụng zalo.

Ban TTTT Trung ương cũng đã phối hợp cùng các cơ quan báo, đài như Đài THVN, Đài THHN, Đài TNVN, TTXVN, các báo in và báo điện tử như báo Nhân Dân, Hà Nội Mới, Kiến thức, VietnamNet, Vnexpress.Net, Vnmedia, Infonet để cung cấp lịch hoạt động Phật sự của Giáo hội, và đăng tải, phát sóng trong khả năng và nhiệm vụ của Ban.

Có thể nói, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và các tỉnh, thành phố đã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ truyền thông để truyền thông các hoạt động Phật sự một cách tích cực, kịp thời theo đúng các trọng tâm, trọng điểm và các hoạt động Phật sự của Giáo hội.

     – Hoạt động Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát:

Với chức năng chuyên ngành Pháp chế và chuyên ngành Kiểm soát, Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát Trung ương đã phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động Phật sự của Giáo hội tại Trung ương và địa phương, góp phần vào các thành tựu Phật sự chung của Giáo hội.

     – Hoạt động của Viện và Phân viện Nghiên cứu PHVN

Do tình hình đại dịch Covid-19, nên việc ấn hành bộ Thánh điển Phật giáo Việt Nam bị chậm trể so với dự kiến. Trong 6 tháng đầu năm các Trung tâm của Viện đã xuất bản được nhiều đầu sách, nhiều công trình nghiên cứu có giá trị.

Nhiều bài viết chất lượng tham gia Hội thảo khoa học về “Phật giáo vùng Nam Bộ” do Học viện PGVN tại TPHCM và Trường ĐHKHXHNV thuộc Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức; Hội thảo khoa học về “Sư bà Phương Dung với Đạo pháp và Dân tộc” được tổ chức thành công tại Hà Nội.

Hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Học viện PGVN tại TP.HCM tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước”,  tổ chức vào ngày 04/11/2021 tại cơ sở II Học viện PGVN tại TP.Hồ Chí Minh.

Phân viện đã phối hợp với Ban TTTT T.ƯGHPGVN, Đài Truyền hình KTS VTC… đóng góp về chuyên môn kiến thức Phật học, góp phần hoằng truyền Chính pháp và truyền thông các giá trị văn hóa cao đẹp của Đạo Phật.

Viện và Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiếp tục in ấn và xuất bản các tập của Đại tạng kinh Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Phật học tiếp tục ấn hành, xuất bản Tạp chí và các Kinh sách.

          – Công tác xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc:

Các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử cả nước đã tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi sinh, môi trường sinh thái, xây dựng nếp sống mới trên địa bàn khu dân cư, ủng hộ quốc phòng, biên giới hải đảo, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu; tích cực trong các mặt hoạt động từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, cứu trợ đồng bào các tỉnh vùng sâu, vùng xa; tham gia ủng hộ công tác xây dựng trường học, lớp học, phòng học tại các vùng sâu vùng xa, đắp lộ, xây cầu, đóng giếng nước sạch. Nổi bật nhất là bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, các tuyến đầu chống dịch và đồng bào trong tâm dịch, khu cách ly, khu phong tỏa được các tự viện, các nhóm Phật tử thực hiện thường xuyên…

Mặt khác, Tăng Ni, Phật tử trong toàn Giáo hội còn tích cực tham gia các đoàn thể xã hội. Đắc cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV có: HT. Thích Bảo Nghiêm, HT. Thích Thanh Quyết, TT. Thích Đức Thiện và TT. Lý Đức; rất nhiều Tăng Ni đắc cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; nhiều Tăng Ni tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương, tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã…, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng dân chủ, phản ảnh tâm tư nguyện vọng của các cử tri Tăng Ni, Phật tử; bàn bạc cùng các cơ quan chức năng liên hệ, giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đến tôn giáo, tạo sự hài hòa cảm thông, đoàn kết giữa chính quyền các cấp và Giáo hội; giữ vững lập trường, phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, độc lập dân tộc, theo hướng đi lên của thời đại, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam văn minh, tiến bộ, giàu mạnh. Từ đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình, gương người tốt việc tốt, bàn tay vàng giàu lòng nhân đạo v.v… nên đã được nhà nước trao tặng Huân chương, Bằng khen, Giấy khen và Bằng Tuyên dương công đức của GHPGVN.

Kết luận và đánh giá chung:

Mặc dù trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn chung của toàn xã hội trước dịch bệnh Covid-19, song với tinh thần đoàn kết hòa hợp, với tinh thần: Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển, sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời, nhanh chóng, chính xác của Ban Thường trực HĐCM, Ban Thường trực HĐTS, của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, sự hưởng ứng của tất cả các Ban, Viện TƯ, BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố, của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong cả nước và ở nước ngoài, GHPGVN đã đạt được những thành tựu Phật sự rất đáng khích lệ góp phần vào thành công đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam.

Đặc biệt là Công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức đúng tinh thần chỉ đạo của Thông tư 205/TT-HĐTS.

Nhìn chung, các thành tựu Phật sự đã đem lại niềm tin mạnh mẽ của toàn xã hội đối với Phật giáo, một tôn giáo luôn đồng hành với dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử./.

BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN TRI SỰ TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN

CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI NĂM 2021

STT ĐƠN VỊ ỦNG HỘ QUỸ COVID-19

 & CÔNG TÁC ASXH

1. Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội 28,639,000,000
2. Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh 1,048,808,837,000
3. Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng 6,244,323,333
4. Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng 25,890,000,000
5. Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ 32,941,795,000
6. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Bắc Giang 6,700,000,000
7. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Bắc Kạn 600,000,000
8. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Bắc Ninh 17,500,000,000
9. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Cao Bằng 1,299,000,000
10. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Hải Dương 6,200,000,000
11. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Điện Biên 8,189,557,000
12. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Hà Tĩnh 2,335,000,000
13. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Hà Giang 10,671,046,000
14. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Hòa Bình 205,000,000
15. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Hưng Yên 1,840,000,000
16. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Lạng Sơn 1,131,385,000
17. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Lai Châu 1,000,000,000
18. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Lào Cai 110,000,000
19. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Nam Định 10,000,000,000
20. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Nghệ An 10,000,000,000
21. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Hà Nam
22. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Ninh Bình
23. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Phú Thọ 1,533,232,000
24. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Quảng Bình 15,000,000,000
25. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Quảng Ninh
26. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Sơn La
27. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Thái Bình 6,000,000,000
28. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Thanh Hóa 15,845,541,000
29. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên 2,670,000,000
30. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Tuyên Quang 1,872,000,000
31. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Vĩnh Phúc 8,000,000,000
32. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Yên Bái 1,307,739,000
33. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Quảng Trị 7,778,109,000
34. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên Huế 24,735,418,000
35. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam 21,035,149,000
36. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Quảng Ngãi 10,370,000,000
37. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Bình Định 6,149,320,000
38. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Phú Yên 10,967,600,000
39. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa 37,735,502,000
40. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Ninh Thuận 8,150,000,000
41. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Bình Thuận 38,773,025,000
42. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Lâm Đồng 45,657,828,000
43. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đăk Lăk 22,222,830,000
44. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đăk Nông 15,944,849,000
45. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Gia Lai 9,201,859,000
46. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Kon Tum 2,768,000,000
47. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Bình Dương 138,967,927,000
48. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Bình Phước 34,131,200,000
49. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai 125,279,852,000
50. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 47,341,661,000
51. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Tây Ninh 24,372,705,000
52. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Long An 101,136,416,000
53. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Tiền Giang 88,084,959,000
54. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Bến Tre 52,833,970,000
55. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp 58,435,660,000
56. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Hậu Giang 7,965,000,000
57. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Vĩnh Long 50,959,010,000
58. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Trà Vinh 87,187,829,000
59. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Sóc Trăng 70,072,000,000
60. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Bạc Liêu 43,082,327,000
61. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Cà Mau Không có b/c
62. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang 65,625,542,000
63. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh An Giang 24,761,033,000
Tổng cộng: 2,554,260,035,333

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2022

CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nghị quyết số 243/NQ-HĐTS Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ngày 30/07/2021; Căn cứ báo cáo kết quả công tác Phật sự năm 2021 và chương trình hoạt động Phật sự của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hoạch định chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như sau:

I. VỀ MẶT TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH:

 1. Phổ biến, triển khai nghị quyết Hội nghị kỳ 6 khóa VIII Trung ương GHPGVN, chương trình hoạt động năm 2022 và các văn kiện có liên quan của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành.
 2. Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh, thành nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đúng quy định của Hiến chương, Quy chế Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành; Thông tư số 60/TT.HĐTS ngày 26/3/2021 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.
 3. Ban hành Thông tư hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập thủ tục tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
 4. Tiến hành các bước thực hiện công tác khen thưởng, tuyên dương công đức tại Đại hội Đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027, và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 5. Tờ trình báo cáo Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX dự kiến tháng 11/2022 tại Thủ đô Hà Nội.
 6. Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
 7. Ban Thư ký hoàn thành đề án Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX; Hoàn chỉnh các nội dung, văn kiện, công tác nhân sự dự kiến, và các công tác hậu cần có liên quan chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
 8. Chuẩn bị nội dung cho công tác tổ chức Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam để sơ kết công tác hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2022, các chương trình Phật sự trọng tâm cuối năm 2022, và quyết định các nội dung công tác tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
 9. Thường xuyên trao đổi thông tin, giao lưu hợp tác bằng hình thức trực tuyến giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các tổ chức Phật giáo quốc tế và các Hội Phật tử Việt Nam tại nước ngoài.
 10. Hỗ trợ các Ban, Viện Trung ương, Phân ban, Phân viện triển khai thực các hoạt động Phật sự theo chương trình đã được thông qua.
 11. Tiếp tục thực hiện công tác giao ban bằng hình thức trực tuyến để chia sẻ thông tin, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của Ban Trị sự GHPGVN các địa phương.
 12. Ban Thư ký tiến hành tổng kết, đánh giá và tiếp tục đẩy nhanh số hóa công tác hành chính Văn phòng của Giáo hội. Thực hiện chuyển đổi số và xây dựng Giáo hội số ứng dụng rộng rãi thành tựu CMCN 4.0. Chuyên nghiệp hóa Truyền hình An Viên với nội dung đa dạng, phong phú, truyền dẫn đa nền tảng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG:

1. Ban Tăng sự:

 1. Triển khai Thông tư hướng dẫn tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
 2. Hỗ trợ và hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tổ chức Đại giới đàn trong điều kiện cho phép.
 3. Tiếp tục xét duyệt, cấp giấy Chứng nhận Tăng Ni, Chứng nhận Tu sĩ chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer và Chứng điệp thụ giới, Chứng điệp An cư Kết hạ cho Tăng Ni.
 4. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cho việc chuyển đổi giấy Chứng nhận Tăng Ni sang giấy Chứng nhận Tăng Ni kỹ thuật số để quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ IX.
 5. Hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer trong việc thực hiện các chương trình hoạt động Phật sự.
 6. Hỗ trợ Phân ban Ni giới Trung ương trong các hoạt động Phật sự.

2. Ban Giáo dục Phật giáo:

 1. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Tăng Ni tại các cơ sở giáo dục, đào tạo Phật giáo. Đánh giá và đúc kết thành quả chương trình đào tạo Sau Đại học Phật giáo. Quan tâm hỗ trợ các Học viện thực hiện đúng kế hoạch chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học.
 2. Đánh giá, rút kinh nghiệm thực tiễn và kịp thời điều chỉnh việc giảng dạy trực tuyến tại các Học viện và một số Trường Trung cấp Phật học. Có phương hướng, kế hoạch cụ thể cho việc tổ chức và điều hành giảng dạy trực tuyến. xây dựng giáo án điện tử cho chương trình đào tạo các cấp.
 3. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Tăng Ni tại các cơ sở đào tạo sơ cấp tại các cơ sở tự viện, chất lượng đào tạo tại các cơ sở Trung cấp Phật học nhằm đáp ứng cung cấp nền tảng vững chắc cho việc đào tạo chương trình Cử nhân Phật học.
 4. Nối kết, giao lưu các cơ sở giáo dục Phật giáo trong cả nước, kịp thời có ý kiến chỉ đạo với lãnh đạo cơ sở Giáo dục Tăng Ni các tỉnh, thành. Quan tâm, tạo mối quan hệ gắn bó giúp đỡ các cơ sở Sơ cấp, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer trong công tác giáo dục.
 5. Tọa đàm về chương trình sách giáo khoa hệ Trung cấp Phật học, phương thức giảng dạy và quản lý Tăng Ni sinh.
 6. Lên kế hoạch và thành lập đoàn công tác của Ban Giáo dục Phật giáo làm việc với các cơ sở giáo dục đào tạo Phật giáo tại các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung và miền Nam trong điều kiện cho phép.
 7. Tổ chức nhiều đợt tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm, tập huấn chuyên môn cho giảng viên các Trường Trung cấp Phật học.
 8. Lập quỹ khuyến học của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương.

3. Ban Hoằng pháp:

 1. Tiếp tục triển khai chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).
 2. Tiếp tục triển khai 5 nội dung chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự về Hoằng pháp trong thời đại mới: “Thân tâm Hoằng pháp; Phương tiện Hoằng pháp; Đối tượng Hoằng pháp; Môi trường Hoằng pháp; Thời đại Hoằng pháp”.
 3. Phối hợp cùng Tổ Thông tin Tuyền truyền Văn phòng Trung ương Giáo hội tổ chức bằng hình thức trực tuyến khóa tập huấn dài hạn “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Công tác Quản trị – Hoằng pháp”.
 4. Tiếp tục triển khai chương trình thuyết giảng online cho các Đạo tràng theo tinh thần: “Đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp Hoằng dương Chánh pháp, trong phương thức hướng dẫn Phật tử. Định hướng Pháp môn tu tập phù hợp với xã hội hiện đại, với mọi tầng lớp trong xã hội và xiển dương đạo đức học Phật giáo, góp phần xây dựng và làm đẹp nền đạo đức xã hội”.
 5. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và tu học tại các cơ sở đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư tại chùa Hòa Khánh, Tp. Hồ Chí Minh và chùa Vạn Phúc, Tp. Hà Nội.
 6. Phối hợp cùng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức thuyết giảng cho các khóa tu thanh thiếu niên, khóa tu mùa hè và hội trại tuổi trẻ Phật giáo trong điều kiện được phép tập trung đông người.
 7. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình Hoằng pháp tại vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc ít người, biên giới theo tinh thần “Hoằng pháp trong thời đại mới”.
 8. Triển khai tọa đàm, hội thảo tại một số tỉnh, thành nếu có điều kiện.
 9. Tổ chức họp trực tuyến giao ban với các thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành vào mỗi quý.
 10. Tiếp tục phát huy hiệu quả đề án “Hoằng pháp Online”; Thu hình tọa đàm, thuyết giảng tại các phim trường ảo, giảng pháp online và tổ chức khóa tu online.
 11. Kết hợp với các tỉnh thành tổ chức khóa Tập huấn Hoằng pháp viên, đẩy mạnh chương trình Trụ trì Hoằng pháp (online và trực tiếp khi có đủ điều kiện).
 12. Tiếp tục phát huy hiệu quả diễn đàn học Phật online và tiếp tục tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hoằng pháp kỹ thuật số.
 13. Biên tập và in lại các bài thuyết giảng Phật đản nhiệm kỳ VIII để làm tặng phẩm Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX.

4. Ban hướng dẫn Phật tử:

 1. Giải quyết các công tác Phật sự còn tồn đọng năm 2021.
 2. Tổ chức khóa bồi dưỡng và khóa tu chuyên ngành hướng dẫn Phật tử cho 29 tỉnh, thành khu vực phía Bắc (nếu dịch Covid-19 được kiểm soát).
 3. Phân ban Cư sĩ Phật tử soạn thảo các tài liệu, khảo sát thống kê các mô hình sinh hoạt và số liệu cụ thể, chính xác thuộc lĩnh vực Cư sĩ Phật tử.
 4. Phân ban Gia đình Phật tử có kế hoạch tổ chức Trại Vạn Hạnh V; Tổ chức xét xếp cấp và thọ cấp Tấn, cấp Tín cho các đơn vị Gia đình Phật tử miền Tây Nam bộ không đủ điều kiện thành lập Hội đồng xét xếp cấp như Nội quy quy định; Tổ chức thăm viếng một số đơn vị GĐPT tại các tỉnh, thành phố; Chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Phân ban GĐPT và tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 5. Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử tiếp tục ấn tống, phổ biến bộ Giáo trình Phật pháp vào đời gồm 05 tập, Cẩm nang tổ chức hội trại và khóa tu, Cẩm nang thành lập Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử; Trong điều kiện kiểm soát được dịch bệnh cho phép sẽ Tổ chức Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo lần 14, chủ đề: “Tiếng gọi Tây nguyên” dành cho 05 tỉnh Tây nguyên; Tổ chức Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo lần 15, chủ đề: “Đông Tây hội ngộ” dành cho 19 tỉnh thành miền Đông và miền Tây Nam bộ; Tổ chức Hội nghị chuyên ngành Thanh thiếu nhi Phật tử cho 34 tỉnh thành khu vực phía Nam, chủ đề: “Hướng dẫn thanh thiếu nhi Phật tử tu học: Thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển”.
 6. Phân ban Phật tử Dân tộc tiếp tục tổ chức chương trình phát quà từ thiện kết hợp thuyết giảng; chia sẻ kinh nghiệm thành lập Đạo tràng tu tập cho các tự viện có Phật tử Dân tộc về sinh hoạt.
 7. Phân ban Phật tử Hải ngoại tiếp tục kiện toàn nhân sự, nhất là việc kết nối, thành lập các Tiểu ban Phật tử hải ngoại, liên lạc với các Đạo tràng tại hải ngoại nhằm tổ chức các khóa tu và chương trình hỗ trợ người Việt xa xứ; Thực hiện chuyến công tác các nước Châu Âu, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ… vào năm 2022 (nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát).

5. Ban Nghi lễ:

 1. Tham gia công tác giảng dạy về nghi lễ tại các Lớp Phật học, các Đạo tràng tu tập của Phật tử.
 2. Phối hợp tổ chức Nghi thức Khai đàn cho các Đại Giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức.
 3. Tham gia các hoạt động của Giáo hội tại Trung ương và địa phương.
 4. Tiếp tục kế hoạch tổ chức hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ III tại Tp. Hải Phòng.
 5. Tổng kết công tác Nghi lễ nhiệm kỳ 2017 – 2022.

6. Ban Văn hóa:

 1. Trong điều kiện cho phép, tổ chức đi điền dã khảo sát, tọa đàm tại các vùng miền và các hệ phái Phật giáo; Phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Bảo tồn di tích và Viện Bảo tàng Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học về đề án: “Định hướng đặc trưng kiến trúc và Di sản Văn hóa Phật giáo Việt Nam”.
 2. Phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Sơn môn Tào Động tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Tổ Tính Định: Hành trạng – Đạo nghiệp và Di sản văn hóa”.
 3. Phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Bác Hồ với Phật giáo”.
 4. Triển khai thực hiện biểu tượng Văn hóa Phật giáo Việt Nam trong các làng nghề truyền thống.
 5. Hoàn thiện các mẫu hoành phi, câu đối bằng chữ Việt.
 6. Tổ chức phổ biến kết quả đã được phê chuẩn của đề án Pháp phục và Ngôn ngữ.
 7. Xây dựng đề án quy chuẩn hóa các Lễ hội Văn hóa Phật giáo.
 8. Hoàn thiện mẫu Trụ Kinh Chuyển Pháp Luân trình Hội đồng Trị sự phê duyệt và xây dựng tại 03 miền và tại vườn Nai – Ấn Độ.
 9. Xây dựng đề án Trung tâm Bảo tồn Di sản và phát triển Văn hóa Phật giáo Việt Nam trình Hội đồng Trị sự phê duyệt triển khai.

7. Ban Kinh tế Tài chính:

 1. Vận độngTăng Ni, Phật tử cúng dường công đức phí năm 2022 cho các hoạt động của Giáo hội.
 2. Cúng dường công đức phí cho các hoạt động của Giáo hội.
 3. Lập kế hoạch vận động tài chánh ủng hộ công tác tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

8. Ban Từ thiện Xã hội:

 1. Tiếp tục kêu gọi các Phân ban, Ban Từ thiện Xã hội các tỉnh thành ủng hộ phòng chống Convid-19.
 2. Thăm và làm việc với các tỉnh thành miền Tây và Đông Nam bộ.
 3. Củng cố và nhân rộng hệ thống Tuệ Tĩnh Đường, phòng phát thuốc Đông Tây y tại các tỉnh, thành, quận, huyện trong cả nước.
 4. Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử thành lập Bệnh viện Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 5. Hỗ trợ Tăng Ni, Phật tử thành lập Trường Dân lập, trường Mầm non, Mẫu giáo, lớp học tình thường, trung tâm dạy nghề, nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật (nếu có yêu cầu), phát triển bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương.
 6. Tổ chức Hội thảo chuyên đề về công tác từ thiện xã hội.
 7. Tổ chức các hoạt động gây quỹ cho công tác từ thiện xã hội.
 8. Vận động Tăng Ni, Phật tử, các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ công tác từ thiện, tịnh tài, tặng phẩm có tổ chức thống nhất và phát tâm hỗ trợ mặt bằng để xây dựng Trung tâm Từ thiện Xã hội Trung ương và các tỉnh thành, xứng tầm một tôn giáo gắn kết và đồng hành với dân tộc.

9. Ban Phật giáo Quốc tế:

 1. Dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, giao lưu Phật giáo trực tuyến trong khu vực và các nước trên thế giới.
 2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự và Ban Phật giáo Quốc tế tại 34 tỉnh, thành phố trong công tác quan hệ quốc tế.
 3. Thường xuyên giữ mối liên hệ và tăng cường giao lưu bằng các hình thức trực tiếp và trực tuyến với Phật giáo Lào, Phật giáo vương quốc Campuchia. Ủng hộ từ thiện cho cộng đồng người Việt tại Lào và Campuchia.
 4. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong việc mời Chư tăng hệ phái Việt tông của Phật giáo vương quốc Thái Lan về thăm Việt Nam.
 5. Giúp đỡ cộng đồng người Việt tại các nước châu Âu xin phép thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại châu Âu.
 6. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát và các nước mở lại các đường bay quốc tế, Ban Phật giáo Quốc tế xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn Tăng ni tiếp tục đi hoằng pháp tại hải ngoại.
 7. Bằng nhiều hình thức khác nhau, tăng cường kết nối và hỗ trợ các hoạt động Phật sự của Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường mở các lớp học ngôn ngữ tiếng Việt có cộng đồng bà con Phật tử tại hải ngoại. Tích cực hưởng ứng chủ chương “Ngày tôn vinh tiếng Việt” dự kiến vào ngày 8 tháng 9 hàng năm của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
 8. Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân. Cử các chức sắc của Giáo hội tham gia vào các hội hữu nghị.
 9. Tổ chức hội thảo (trực tiếp hoặc trực tuyến) hoạt động quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

10. Ban Pháp chế:

 1. Hỗ trợ Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh, thành phố trong công tác chuyên ngành.
 2. Góp ý cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội trong công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến Tăng Ni, Tự viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam.  
 3. Tham gia các hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội.

11. Ban Kiểm soát:

 1. Phối kết hợp với Ban Tăng sự, Ban Pháp chế Trung ương để ra soát và đề xuất với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giải quyết một số vụ việc liên quan đến Tăng Ni, Tự viện.
 2. Tổ chức, triển khai các hoạt động Phật sự của Ban Kiểm soát Trung ương theo sự phân công của Ban Thường trực HĐTS; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Nội quy Ban Kiểm soát Trung ương.
 3. Hỗ trợ Ban Kiểm soát cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Giáo hội cùng cấp.
 4. Đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát tham gia công tác tại địa phương.

12. Ban Thông tin Truyền thông:

 1. Tiếp tục sản xuất tin, bài về công tác Phật sự trong nước và quốc tế; bám sát các hoạt động Phật sự của Giáo hội để đăng tải trên Kênh Phật sự Online và Cổng thông tin phatgiao.org.vn
 2. Tiếp tục sản xuất các tập phim ký sự trong Chương trình “Thiền Môn Linh Thiêng Sử Việt”.
 3. Kênh Youtube Phật giáo Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt trên 500,000 subscribers vào năm 2022.
 4. Tập trung chủ đề hoàn thành nhiệm vụ truyền thông của Giáo hội trong năm cuối của nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).
 5. Ban Biên tập Phật sự Online tiếp tục triển khai sản xuất nhiều chương trình mới với nội dung phong phú, gần gũi với đời sống, xã hội.
 6. Tăng cường phối hợp cùng các website, Tạp chí Phật giáo để trao đổi chương trình, mở rộng phạm vi truyền thông Phật giáo và phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông.
 7. Kết nối và trao đổi với Ban TTTT của GHPGVN các tỉnh/thành, các cộng tác viên để thu thập thông tin, tư liệu, ứng xử và xử lý nhanh các vụ khủng hoảng truyền thông, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của GHPGVN.
 8. Tập trung khắc phục những hạn chế và bất cập trong nghiệp vụ truyền thông để nâng cao tính hấp dẫn và dẫn dắt của thông tin Phật giáo.

13. Viện Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam:

 1. Tiếp tục thúc đẩy phiên dịch, biên tập và ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam.
 2. Tổ chức dịch thuật các bản kinh luận đáp ứng cho việc xuất bản vào những năm tới.
 3. Kết hợp tổ chức hội thảo khoa học về “Cuộc đời và Đạo nghiệp của Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên”; “Tổ Huệ Đăng và Thiên Thai Thiền Giáo Tông Liên Hữu Hội”; “Thiền phái Lâm Tế Gia Phổ và Hệ phái Nam tông Việt Nam”; “Cội nguồn của Văn học Pàli”.
 4. Phân viện Nghiên cứu Phật học sẽ “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu Phật học và nâng cao chất lượng học thuật Phật giáo. Tập trung nghiên cứu có định hướng, khẳng định và làm nổi bật tinh hoa, bản sắc của Phật giáo Việt Nam”.
 5. Phân viện sẽ tập trung nghiên cứu, phiên dịch, ấn tống và phát hành các tác phẩm, các công trình nghiên cứu mang tính hệ thống, chuyên nghiệp.
 6. Kết phối hợp với các Trung tâm, Viện nghiên cứu về triết học, tôn giáo, Phật học để hợp tác và trao đổi, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về dịch thuật, biên dịch cho các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, Tăng Ni, Phật tử muốn nâng cao trình độ Phật học tìm hiểu, tra cứu và nghiên cứu.
 7. Phối hợp với Ban TTTT Trung ương GHPGVN, các nhà dịch thuật, nghiên cứu để xuất bản các ấn phẩm về Lịch sử Phật giáo một số nước trên thế giới.
 8. Tham gia, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo hoặc các sự kiện lớn của các Ban, Viện Trung ương và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 9. Hợp tác và trao đổi nghiên cứu về Phật học và các vấn đề liên hệ với các Viện Nghiên cứu, các Học viện trong nước và nước ngoài.
 10. Phối hợp với các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích theo quy định của pháp luật; Tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí.
 11. Tổ chức các phiên họp, hội thảo, tọa đàm về chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí cũng như đường lối chính sách của Nhà nước, Hiến chương của GHPGVN.
 12. Tạp chí Nghiên cứu Phật học tiếp tục tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành theo giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo quy định Luật Báo chí; Xuất bản ấn phẩm online của Tạp chí Nghiên cứu Phật học tại địa chỉ http://tapchinghiencuuphathoc.com

14. Công tác ích nước lợi dân:

Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần “Kính Phật – Phụng đạo – Yêu nước”, phát huy truyền thống đoàn kết hòa hợp, tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa giao thông, xây dựng đời sống văn hóa mới trên địa bàn khu dân cư, tham gia chương trình quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu, góp phần xây dựng, phát triển xã hội Việt Nam theo mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới hiện nay.

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

 • Tăng cường hiệu năng làm việc và liên hệ chặt chẽ giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp.
 • Theo dõi tình hình, đôn đốc, kiểm tra hoạt động Phật sự ở các cấp Giáo hội, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, đối chiếu kế hoạch 5 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để đảm bảo và hoàn thành công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) mà Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc đã đề ra.
 • Hỗ trợ, góp ý các Ban, Viện Trung ương Giáo hội triển khai, thực hiện các công tác Phật sự có liên quan phù hợp với Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban, Viện Trung ương và Pháp luật Nhà nước.
 • Phối hợp công tác chặt chẽ giữa Ban Thường trực, các Ban chuyên môn và hai Văn phòng Trung ương Giáo hội để thực hiện các thông tin liên lạc giữa Trung ương Giáo hội và địa phương; kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đối với tình hình hoạt động của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp; đề xuất phương thức giải quyết, chú trọng đến các khó khăn, vướng mắc mới nảy sinh có thể làm ảnh hưởng đến kỷ cương, ổn định và phát triển bền vững của GHPGVN./.

­­­

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM