PSO – Sau 3 tháng an cư kiết hạ, chư hành giả tại hạ trường Học viện PGVN, TP. Hà Nội tiếp tục thời gian “Hành Đạo” trong 3 ngày từ 18/8 đến 20/8/2021 (ngày 11/7 – 13/7 năm Tân Sửu) tại tòa nhà Viên Quang.

ĐĐ. Thích Giác Hoằng – Phó Duy Na hạ trường đã thông qua chương trình, gồm có: “lễ Tam Bảo tam bái, nguyện hương, tán Phật, lễ niệm danh hiệu Phật, sám hối tổng, niệm hương, trì chú, kệ khai kinh, tụng thân kinh “Mục Liên Sám Pháp”, Tâm kinh Bát Nhã, văn sám hối hồi hướng, niệm Phật, phát nguyện và tam tự quy”.

Các thời khóa trong 3 ngày hành đạo được diễn ra như thường lệ. Riêng thời khóa tụng niệm và lễ Phật bái sám thì được tăng cường ở mức cao nhất, đòi hỏi chư hành giả phải hạ thủ công phu, nâng cao sự tu tập để thức tỉnh tự thân; xa rời Tham – Sân – Si và giải trừ tam nghiệp (nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng).

Mỗi ngày, chư hành giả sẽ trải qua 2 thời công phu khuya và chiều với các khóa tụng, khóa niệm, khóa lễ tụng: “kinh Mục Liên Sám Pháp, kinh Dược Sư, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng; lập đàn chẩn tế Mông sơn Thí thực; thắp nến hoa đăng; nhiễu Phật,…”.

Công đức hành trì, đọc tụng sẽ được hồi hướng và nguyện cầu cho quốc thái dân an, Phật pháp hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, dịch bệnh tiêu trừ, người người được mạnh khỏe an vui, nhà nhà được ấm no hạnh phúc; đồng thời, hồi hướng cầu siêu anh linh Hồ Chủ Tịch; các chiến sĩ trận vong; đồng bào tử nạn trong chiến tranh và dịch COVID-19; chư vị chân linh cửu huyền thất tổ bách gia trăm họ,…được vãng về sinh miền cực lạc, tiêu dao tịnh cảnh.

Hải Thịnh