Ngày 07 tháng 10 năm 2022, tức ngày 12 tháng 09 năm Nhâm Dần, Pháp hội Dược Sư truyền thống 7 ngày lần thứ XVII PL2566 – DL2022 với sự tham gia của đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã thành tựu viên mãn.

Trong ngày bế mạc này, đại chúng được lắng nghe bài pháp thoại ý nghĩa của Thượng tọa Thích Tâm Thuần – Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương giảng giải về “Tinh thần giải thoát khổ của Đạo Phật”, bằng chân lý tứ diệu đế qua bốn lời nguyện “Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ – Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn – Pháp môn vô biên thệ nguyện học – Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành“.

Sau đó, toàn thể đại chúng tiếp tục trì tụng Kinh Dược Sư bằng tất cả sự chí thành chí kính của những người con Phật, hồi hướng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân ấm no hạnh phúc.

Buổi trưa, hàng Phật tử cùng nhau thiền hành về trai đường, thực hiện nghi thức cúng Ngọ, dùng bữa cơm chay an lạc cuối của Pháp hội Dược Sư trong chính niệm, tỉnh thức.

Đầu giờ chiều, dưới sự chủ lễ của Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương cùng chư Tôn đức Tăng bản tự, đại chúng tiếp tục trì tụng kinh Dược sư, sau đó dâng biểu tạ đàn, cúng chúc thực, bố thí âm linh cô hồn để kết thúc Pháp hội. Thật đúng với lời Kinh Dược Sư chỉ dạy, Tài Pháp nhị thí, lợi ích chúng sinh.

Trước khi khép lại 7 ngày Pháp hội, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm đã có đôi lời đạo từ tán thán công đức tu tập tinh chuyên của quý Phật tử trong suốt những ngày diễn ra Pháp hội Dược Sư. Hòa thượng mong rằng đại chúng hãy luôn ghi nhớ những điều chư Tôn đức giảng sư đã chỉ dạy qua những bài Pháp thoại, nỗ lực học và tu, luôn nhớ nghĩ tới công hạnh cũng như những điều Đức Phật đã chỉ dạy, lấy đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống, để có được hạnh phúc và an lạc ngay trong hiện tại.

Pháp hội Dược Sư đã hoàn mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng.

Diệu Tường