Đầu năm mới là dịp mà người người, nhà nhà nô nức đi chùa lễ Phật – Tổ để cầu bình an, sức khỏe cho mình, cho thân nhân, gia đình. Nhân dịp đầu năm đạo tràng Ngũ Bách Hành Thiện, chùa Dương Đình Nguyễn Xá Tự – Gia Lâm Hà Nội do Đại Đức Thích Quảng Phúc Trưởng ban thi đua khen thưởng GHPG huyện Gia Lâm làm chủ sám cùng các Phật tử đã có chuyến hành hương về Tổ đình Viên Minh, dân gian gọi là chùa Giáng, tọa lạc ven đê thuộc xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội.

Video ghi lại hành trình của Đạo Tràng

The post Hà Nội: Đạo tràng Ngũ bách danh hành hương về chốn Tổ chùa Viên Minh appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.