Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội thông báo về việc Tăng Ni sinh các khóa tựu trường.

HVPGVN- Hà Nội

The post Hà Nội: Học viện Phật giáo Việt Nam Thông báo thời gian Tăng Ni sinh tựu trường appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.