PSO – Ngày 29/12/2022, được sự chuẩn y của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, Phòng Sau Đại học đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ Phật học đợt 3 cho các học viên khóa 1. Đợt này có 4 luận văn của các học viên thạc sĩ đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng.

Theo Quyết định số 111/QĐ-ĐT của HVPGVN tại Hà Nội, Hội đồng khoa học chấm Luận văn gồm có: HT.TS Thích Thanh Đạt – Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Chủ tịch Hội đồng; HT.TS Thích Thanh Quyết – Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng; GS. Lương Gia Tĩnh – Ủy viên, Thư ký; GS.TS. Trần Trọng Dương – Uỷ viên; PGS.TS Nguyễn Tài Đông – Ủy viên; PGS. TS Chu Văn Tuấn – Uỷ viên; TS. Lê Văn Cường – Ủy viên, Thư ký; TS. Phạm Quỳnh – Ủy viên; SC.Thích Bảo Ngọc – Ủy viên, Thư ký; Ths. Võ Thị Hồng Thuý – Uỷ viên.

Có 4 đề tài tham gia bảo vệ Luận văn thạc sĩ Đợt III gồm:

  1. Đề tài:” Phương pháp quản lý chất lượng đào tạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM – Học viên Tỳ khiêu Thích Viên Hoà.
  2. Đề tài:” Vấn đề an lạc trong kinh Pháp Hoa qua phẩm an lạc hạnh” – Học viên Tỳ khiêu Thích nữ Huệ Từ.
  3. Đề tài:” Luật nhân quả của Phật giáo đối với đời sống gia đình phật tử ở Hà Nội hiện nay” – Học viên Nguyễn Thị Hải Vân PD Tâm Phúc.
  4. Đề tài:” Nghiên cứu các Phật tích trong văn bản khai Trần Phật tích đối sách” – Học viên Đại đức Thích Tâm Diệu.

Hội đồng khoa học đã làm việc công tâm và có những ý kiến phản biện để hoàn thiện đề tài cho các học viên. Hội đồng chấm luận văn đánh giá cao về tính học thuật, cũng như tính khoa học được các học viên thể hiện trong phần luận văn của mình.

Chương trình bảo vệ Luận văn thạc sĩ của HVPGVN tại Hà Nội đã thành tựu viên mãn. Chúc cho các học viên sẽ thực hiện tốt Phật sự của mình và tiến xa hơn trên con đường tìm cầu tuệ giác và hoàn thành hạnh nguyện “tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự”.

PV : Tronghaitb