PSO – 09 giờ sáng nay, Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đặt dưới sự chứng minh tối cao của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Quyền Pháp chủ khóa VIII và chư Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh khóa VIII.

Hội nghị đặt dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự khóa VIII, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội IX; nhị vị Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự khóa VIII: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa IX.

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ nhất, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội IX, Trưởng ban Nhân sự Đại hội IX nêu rõ căn cứ hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc suy tôn Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự. Vừa rồi, Đại hội nhất tâm tái suy tôn, suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh gồm 112 thành viên; nhất tâm suy cử Hội đồng Trị sự khóa IX gồm 235 thành viên chính thức và 45 thành viên dự khuyết.

Căn cứ Hiến chương Giáo hội, sau khi suy tôn HĐCM, suy cử HĐTS nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu Hội nghị lần thứ nhất của HĐCM, HĐTS để suy tôn Ban Thường trực HĐCM, suy cử Ban Thường trực HĐTS.

Thay mặt Ban Nhân sự, Hòa thượng Thích Thiện Thống dự trình tôn danh chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh gồm 30 vị, trong đó 11 vị Phó Pháp Chủ.

Thay mặt Ban Nhân sự, Hòa thượng Thích Huệ Thông dự trình danh sách Ban Thường trực HĐTS khóa IX gồm 65 vị. Trong đó Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương, nhị vị PHó Chủ tịchThường trực Hội đồng Trị sự: HT Thích Thiện Pháp, Trưởng ban kiểm soát kiêm Phó ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư; HT Thích Thanh Nhiễu, Phó ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư cùng chư Tôn đức Phó Chủ tịch, Ủy viên Thư ký, Ủy viên Thường trực HĐTS.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lấy biểu quyết các tờ trình suy tôn Ban Thường trực HĐCM, suy cử Ban Thường trực HĐTS.

Hội đồng Chứng minh đồng tâm nhất tâm suy tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội nghị nhất trí suy tôn Ban Thường trực HĐCM, suy cử Ban Thường trực HĐTS.

Hội nghị kết thúc vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày trong niềm hoan hỷ của Hội nghị.

Hoài Thái – ảnh: Đăng Huy