Hà Nội: Lễ Giỗ tổ khai sáng Tổ đình Hoằng Pháp tại chùa Hoà Phúc

0

PSO – Ngày 04/11/2022 (nhằm 11/10 Nhâm Dần), chư Tăng chùa Hoà Phúc cung đón quý Thầy trong Tông môn vân tập về nhà Tổ tác bạch đảnh lễ lịch đại Tổ sư và cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm đại hùng bảo điện tụng kinh Di Giáo, cử hành nghi lễ Hiến Cúng Tam Bảo và Giác Linh Tổ sư.

Sau khóa lễ, chư Tăng bổn tự cùng quý Phật tử dâng cúng phẩm vật, thiết lễ trai nghi, cúng dường lên quý chư Tôn Đức trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

Đại đức trụ trì chỉ dạy “Mỗi năm, đến ngày giỗ Sư Tổ, quý Tôn Đức, quý huynh đệ có cơ hội ngồi lại với nhau trong tình đạo vị, để cùng ôn lại hành trạng của Tổ thầy trong niềm hoan hỷ, góp chút năng lượng gửi đến Tổ thầy, ngõ hầu thắp sáng ngọn đèn Tông môn, hoằng pháp lợi sinh trên tinh thần: Bốn phương Tăng chúng – Lục hoà cộng trụ”.

Ngày 05/11/2022 (nhằm 12/10 Nhâm Dần), chư Tăng bổn tự, chính quyền địa phương, nhân dân sở tại và quý Phật Tử trong và ngoài đạo tràng đã vân tập về giảng đường của chùa Hòa Phúc để tham dự lễ Giỗ Sư Tổ Ngộ Chân Tử (1901 – 1988) – Sư Tổ Khai Sáng Tổ Đình Hoằng Pháp – lần thứ 34.

Vào đầu buổi lễ, Đại chúng ngồi tịnh tọa nghe chuông tỉnh thức và ôn lại hành trang, sự nghiệp hành đạo của Sư Tổ.

Cuộc đời của Sư Tổ đã trải qua 3 thời kì tang thương nhất của dân tộc (chiến tranh Pháp – Nhật, nạn đói năm 1945, thống nhất đất nước, với một lòng sắc son đạo pháp, vì nước thương dân, Sư Tổ đã cống hiến hết cả cuộc đời cho Phật Pháp và dân tộc mà làm các Phật sự từ Bắc đến Nam như cứu tế, xây nhà tái định cư, nuôi độ tăng chúng, trẻ em mồ côi cùng với các gia đình gặp nạn trong chiến tranh, thảm họa v.v…

Với hơn 65 năm hành đạo, Sư Tổ đã để lại rất nhiều di sản quý báu cho hàng hậu học bao gồm: nhiều đầu kinh sách ấn tống, trùng tu và xây dựng rất nhiều ngôi chùa trên cả nước. Đặc biệt, hàng đệ tử xuất gia, tại gia của Sư Tổ đã, đang và sẽ kế thừa sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp, tiếp nối hạt giống Phật mà Sư Tổ truyền trao, đem lợi lạc cho rất nhiều thế hệ trong và ngoài nước.

Sau khi được ôn lại những công hạnh, đạo nghiệp của Sư Tổ, đại chúng được thưởng thức văn nghệ Phật Giáo được trình bày bởi quý Phật Tử trong đạo tràng. Chương trình văn nghệ khép lại, đại chúng cung nghinh chư Tôn Thiền Đức Tăng quang lâm pháp tòa nguyện hương Tam Bảo, dâng phẩm vật cúng dường lên Sư Tổ. Sau buổi lễ, quý chư Tôn Đức cùng đại chúng dùng cơm thân mật trong sự hoan hỷ, bình yên dưới mái chùa và một lòng tri ân, tưởng niệm đến Người.

Tất cả công đức lành xin hồi hướng đến:

NAM MÔ HOẰNG PHÁP TỔ ĐÌNH,
NHỊ NGHIÊM BẢO THÁP,
GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG KHAI SƠN
ĐẠO HIỆU NGỘ CHÂN TỬ BỒ TÁT MA HA TÁT.

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ GIA PHỔ,
TỨ THẬP NHỊ THẾ,
THIỀN LÂM ĐƯỜNG THƯỢNG,
GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG ĐẠO HIỆU THÍCH BỬU LONG,
NGUYỄN CÔNG BỒ TÁT

default

default

Nguyễn Văn Nguyên