PSO – Tối ngày 16/3/2023 (nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Quý Mão), nhận lời thỉnh mời của Đại đức trụ trì Thích Bảo Đức, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương đã quang lâm về chùa Tiêu Dao (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) để trao truyền Tam quy và ngũ giới cho gần 100 thiện nam tín nữ phát nguyện làm người Phật tử thuận thành của Đức Thế Tôn.

Ngoài ra, buổi lễ còn có sự hiện diện chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni sơn môn Tổ đình Bồ Đề (Hà Nội).

Trước khi bước vào buổi lễ, Đại đức Thích Thanh Tâm – Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương đã giảng về ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo cũng như lợi ích của việc thọ trì Tam quy – Ngũ giới. Tam quy giúp mỗi người có chỗ dựa tinh thần thù thắng, vững chắc, tránh bị đọa vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ngũ giới là phương pháp thiết thực và cụ thể giúp chúng ta ngăn ngừa những hành động sai trái nơi thân, khẩu, ý, từ đó mà đạt được sự an vui trong hiện đời và vị lai.

Lễ truyền thụ quy y lần này bao gồm thành phần đa dạng, từ các bác lớn tuổi, những cô chú trung niên cho đến các bạn thanh thiếu niên và đặc biệt có sự hiện diện của rất nhiều em nhỏ – những mầm non tương lai của đất nước, của Phật pháp trong tương lai. 

Sau đó, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng chư Tăng Ni đã niêm hương bạch Phật nơi Đại hùng bảo điện và làm lễ truyền thọ Tam quy ngũ giới cho Phật tử. Gần 100 người có mặt tại lễ đường đều thành kính, nhất tâm nguyện thọ trì những lời Phật dạy, thực hiện giữ gìn 5 điều giới và 3 phép quy.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Diệu Tường