Sáng ngày 18 tháng 08 năm 2018 (nhằm ngày 08 tháng 07 năm Mậu Tuất), tại Tổ đình chùa Bồ Đề – phường Bồ Đề – quận Long Biên – Hà Nội, toàn thể Tăng Ni, quận Long Biên và huyện Gia Lâm đã long trọng tổ chức lễ Tạ Pháp An cư Kết hạ PL 2562 – DL 2018.

Về chứng minh và chủ trì buổi Tạ Pháp có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, Thủ tọa của trường hạ và 6 vị giảng sư của trường hạ cùng 137 hành giả Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm làm lễ Tạ Pháp.

Đúng 7h30, ba hồi chuông trống bát nhã được thỉnh lên, Chư Tôn đức trong Ban Kinh sư đã trang nghiêm trước Đại hùng Bảo điện làm lễ niêm hương bạch Phật, sám hối và trì chú Đại bi, sau đó trở về giảng đường bắt đầu nghi thức Tạ pháp.

Tại đây, Hòa thượng Thủ tọa cùng đại chúng đối trước Pháp tòa vọng bái Đức đệ tam Pháp chủ, ngôi đường chủ của Trường hạ, cũng là chủ pháp để Tạ pháp ngài.

Sau nghi thức, đại diện chư tôn đức Tăng, Ni an cư tại trường hạ Bồ Đề dâng lời tác bạch Tạ pháp An cư lên chư tôn đức chứng minh. Đáp từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã chia sẻ với chư hành giả. “Tại tổ đình Bồ Đề, hàng trăm năm qua do đức Tổ sư thượng Nguyên hạ Biểu khai sáng, đã kiến lập đạo tràng mở pháp hội niệm Phật công phu và khóa An cư, cho tới ngày hôm nay Tăng Ni của Phật giáo quận Long Biên và huyện Gia Lâm theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức trường hạ của thành hội Phật giáo Hà Nội, Chư Tôn đức đều vân tập về đây để cấm túc An cư trong 3 tháng. Trường hạ Bồ Đề cũng như 17 trường hạ khác, là 18 trường hạ trong thủ đô Hà Nội đang An cư năm nay thống nhất tiền An cư từ 16/4 – 16/7. Ngày Khai pháp 23/04, ngày Tạ pháp 8/7. Đó là theo cổ truyền của Phật giáo phía bắc Chư Tổ đã làm.

Trong 3 tháng An cư trưởng dưỡng đạo tâm, trau dồi tam vô lậu học , giới học, định học và tuệ học, thì Chư Tổ lại dạy người tu sĩ phải hành trì lễ bái và đặc biệt là phải giảng Tam tạng thánh điển tại trường hạ, hàng năm đều do sự chỉ dạy của Đức Pháp chủ. Ngài thương Phật giáo Hà nội, ứng ngôi đường chủ cho chúng con. Ngài chỉ định, mỗi một mùa hạ đọc một bộ sách, giảng một quyển sách khác nhau. Năm nay ngài dạy chúng ta đọc bộ Lương Hoàng Sám và bộ kinh Dược sư. Chúng ta đã tuân theo lời dạy của Ngài, bộ Lương Hoàng được biên giảng ngày nào cũng được giảng từ 7h-9h là do các vị giảng sư năm nay trường hạ cử ra 7 vị trong Ban giảng sư. Tuân theo sự Tăng sai mà chúng ta đã hoàn thành và đặc biệt bản kinh thứ 2 được giảng trong trường hạ này là bản kinh Dược Sư”.

Cũng trong buổi Tạ pháp hôm nay, Hòa thượng ngưỡng cầu 10 phương Tam Bảo gia hộ, xin đem công đức ba tháng giảng kinh thuyết pháp, nghe kinh thính pháp được bao nhiêu công đức, xin hồi hướng lên báo đáp tứ trọng ân, ơn Tam Bảo che chở cho chúng con con, ơn đất nước giữ gìn hòa bình cho chúng sinh an lạc yên tâm để hành đạo. Ơn cha mẹ sinh thành cù lao dưỡng dục, ơn sư Trưởng tế độ, ơn Thầy cô dạy chữ và ơn đàn việt đã cúng dàng cho Chư Tăng mùa An cư. Xin đem công đức này hồi hướng tất cả quý vị hiện tại phúc thọ tăng long, gia đình được bình an, cát tường, hồi hướng cho tất cả vong linh quá cố của các quý vị: ông bà, cha mẹ, tổ tiên cùng pháp giới chúng sinh, hồi hướng các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước vãng sinh cực lạc quốc.

Nhân dịp mùa Vu lan Báo hiếu Hòa thượng cũng sách tấn đến tất cả mọi người, hướng về tứ trọng ân. Chúng ta tưởng nhớ  bằng tinh thần tụng kinh tu tập, lễ bái, tọa thiền sám hối để hồi hướng cho cha mẹ hiện tại phúc thọ tăng long, cha mẹ ông bà tổ tiên, sư trưởng quá vãng được siêu sinh tịnh độ. Là người phật tử, chúng ta không hành theo pháp tà giáo, tức là không đốt vàng mã, không phóng sinh tùy tiện mà phải làm theo đúng chính pháp.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận

 

 

 

 

 

 

Nguồn Phatphapnhiemmau.com.vn

BBT website

Tịnh Cường