Thực hiện tinh thần thông tư của TW Giáo hội và công văn hướng dẫn của BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2022, nhằm ngày 19 tháng 04 năm Nhâm Dần, tại Tổ đình chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), toàn thể Tăng Ni quận Long Biên và huyện Gia Lâm đã trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp an cư kiết hạ PL.2566 – DL.2022.

Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, Đường chủ của trường hạ và 128 hành giả Tăng Ni cùng sự tham dự của đông đảo Phật tử.

Trước khi bắt đầu lễ khai pháp, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Trường hạ đã thành tâm vọng bái Đức Đệ Nhị Pháp Chủ và Đức Đệ Tam Pháp Chủ.

Sau đó, đại chúng đã ra làm lễ Hòa thượng Đường chủ và ban giảng sư để cung thỉnh ban giảng sư thùy từ hứa khả giảng pháp cho 3 tháng hạ an cư tại tổ đình Bồ Đề.

Trong ba tháng hạ, đối với Phật giáo miền Bắc sẽ kết hợp giữa việc Tu và Học. Tu là hành trì ngày đêm 6 thời chuyên tâm tu tập, Học là khai giảng vô thượng Pháp bảo. Mỗi năm, trường hạ chọn một bộ sách trong Tam Tạng Thánh Giáo để giảng ở Đại trường cho đại chúng cùng nghe vào các buổi sáng. Luật tạng sẽ giảng riêng. Còn Kinh Tạng và Luận Tạng sẽ giảng lợi ích cả 7 chúng. Truyền thống đó được giữ gìn từ trước tới nay. Năm nay, Phật giáo Hà Nội quyết định chọn bộ “Đại Phương Tiện Báo Phật Ân Kinh” để giảng ở các trường hạ nhằm hồi hướng báo đền công ơn tới Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có thời pháp thoại đầu tiên của mùa an cư kiết hạ, theo nghi thức cổ truyền “bình văn giảng nghĩa” như chư Tổ đã dạy. Hòa thượng đã chia sẻ cho đại chúng hiểu về tầm quan trọng của việc an cư kiết hạ đối với người đệ tử xuất gia. Đồng thời, Hòa thượng đã giảng giải cho đại chúng về lời nói đầu hay còn gọi là bài tựa của quyển “Đại Phương Tiện Báo Phật Ân Kinh”. Đây cũng chính là đoạn nói tóm tắt về ý nghĩa của quyển này. 

Sau cùng, Hòa thượng mong muốn chư Tôn đức Tăng Ni trong mùa an cư sẽ cố gắng sắp xếp công việc trụ xứ để cấm túc an cư, lắng nghe những thời pháp để suy nghĩ, chiêm nghiệm mà tu học. Tu trước nhất là lợi ích cho mình, không uổng phí công lao, không hổ thẹn với ngôi trụ trì và sau là lợi lạc cho thập phương tín thí.

Nhân đây, Hòa thượng cũng sách tấn các Phật tử nên dành thời gian để trở về trường hạ an cư lễ Phật, nghe Pháp và hộ trì chư Tăng để cả thân và tâm đều lợi ích. Từ công đức và năng lượng tu tập đó để hồi hướng cầu an cho xã hội và gia đình, cầu siêu cho cửu huyền Thất Tổ trong nhiều đời nhiều kiếp, như vậy âm dương đều lợi lạc.

Buổi lễ khai pháp đã hoàn mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng.

Diệu Tường