Sáng ngày 16/04/Nhâm Dần tức ngày 15-5-2022, tại Tùng lâm Quán Sứ – Chùa Quán Sứ (73 Quán Sứ, Hà Nội) đã tổ chức Lễ bạch an cư Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022.


 

Quang lâm tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Truyền thông TƯ GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Điện – Phó Tổng thư ký HĐTS, Chánh văn phòng I TWGHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Huân – Ủy viên thường trực HĐTS – Phó văn phòng I TƯ GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn – Ủy viên thường trực HĐTS, Phó văn phòng I TƯ GHPGVN cùng chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni hạ trường.  

 

Đúng với tinh thần Đức Phật chế định, theo thông lệ hàng năm 3 tháng kiết hạ, Chư tôn đức Tăng Ni đăng ký an cư kiết hạ tại Tùng lâm chùa Quán Sứ vân tập về đây để an cư nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Được biết năm nay hạ trường Tùng lâm Quán Sứ có 29 hành giả sinh hoạt tu học, trong đó có 21 hành giả Tăng, 08 hành giả Ni. Hạ trường đã nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ngôi Đường chủ hạ trường.
 
Sau Lễ Tác pháp an cư, Chư tôn đức tổ chức họp bàn giao trách nhiệm cho chư Tăng Ni lịch sinh hoạt Phật sự trong 3 tháng an cư tại Tùng lâm Quán Sứ .

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ Bạch an cư Tùng Lâm Quán Sứ:

Phúc Thịnh