Sáng ngày 09/7/2018 (nhằm ngày 26/5/Mậu Tuất), tại Tịnh nghiệp Đạo tràng Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đã trang nghiêm diễn ra lễ khai pháp theo thông lệ truyền thống hằng năm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Hà Tĩnh. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN quang lâm chứng minh và ban bố thời Pháp.

Hoà thượng Chủ tịch HĐTS cùng Hoà thượng Phó Chủ tịch HĐTS Thích Bảo Nghiêm (phải) 

Quang lâm chứng minh, tham dự còn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh cùng chư Tôn đức Tăng, Ni, chính quyền địa phương các cấp và đông đảo Phật tử.

Chư Tôn đức Tăng ni
Chính quyền các cấp

Thực hiện theo tinh thần công tác Phật sự định kỳ của Thường trực BTS, theo thông tư số 086 của Ban tăng sự T.Ư GHPGVN, thể theo truyền thống của hàng xuất gia đệ tử Phật, hằng năm chư Tăng tập trung về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, tịnh tu giới hạnh, tăng trưởng đạo lực sau những tháng ngày vân du hóa độ.

Theo quy củ Thiền gia và cũng là truyền thống An cư kiết hạ của đệ tử Phật, mỗi Hạ trường dù tập trung hay An cư tại chỗ đều cung thỉnh quý Hòa thượng Đạo cao đức trọng để Chứng minh, làm nơi y cứ cho khóa hạ An cư của Tăng đoàn được thành tựu trang nghiêm; Tại Hạ trường của Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đã cung thỉnh 3 vị Hòa thượng chứng minh, đó là Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS và Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS. Ngôi Đường chủ Hạ trường do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đảm nhận. Đây là năm thứ 09 Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh thành lập Hạ trường. Trường hạ Tăng tại Tịnh nghiệp Đạo tràng Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, trường hạ Ni tại chùa Cảm Sơn, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh.

Hoà thượng Phó Chủ tịch HĐTS Thích Bảo Nghiêm

Tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên đọc diễn văn Khai Pháp.

Hoà thượng nhấn mạnh: “An cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, xuất phát từ thời Đức Phật và luôn duy trì cho đến ngày nay. Theo truyền thống đó, an cư cấm túc 03 tháng nhằm giúp hành giả nỗ lực tu tập, trau dồi Giới, Định, Tuệ, cùng nhau chung sống hòa hợp thanh tịnh, thực hành sám hối, bố tát. Theo như ý nguyện tối thượng thì “lập tâm một chỗ gọi là Kiết, thu thúc thân vào chỗ tịch tĩnh gọi là An”.

Tại buổi lễ, Phật tử Diệu Hiếu thay mặt cho hàng Phật tử tại gia dâng lời phát nguyện cúng dường, hộ trì Tam bảo, chư hành giả an cư trong ba tháng Kiết hạ năm nay.

Ông Lê Quang Huệ

Thay mặt lãnh đạo các cấp Chính quyền, ông Lê Quang Huệ – Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Hà phát biểu chúc mừng lễ Khai Pháp tại Tịnh nghiệp Đạo tràng Trung tâm Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh.

Cung thỉnh Hoà thượng Chủ tịch ban bố thời Pháp
Hoà thượng Chủ tịch HĐTS hoan hỷ đáp lời thỉnh mời của chư hành giả An cư

Sau đó chư tôn hành giả An cư đã đảnh lễ cầu Pháp đức Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban bố bài Pháp thoại đầu tiên của khóa An cư kiết hạ.

Hoà thượng Chủ tịch
Chư hành giả An cư đón nhận thời Pháp và nguồn năng lượng từ Hoà thượng Chủ tịch HĐTS

Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đã giải thích Sáu ý nghĩa của sự hộ độ theo kinh Đại thừa lý thú Ba la mật và phẩm Phập địa của kinh Hoa nghiêm mà Đức Phật đã chỉ dạy.

Sáu pháp Ba la mật gọi là lục độ gồm: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bố thí độ sang tham, bỏn xẻn, keo kiệt, thành tựu phương tiện cụ túc. Trì giới độ phá giới, thành tựu Niết bàn. Nhẫn nhục độ sân hận, thành tựu từ bi tâm. Tinh tấn độ giải đãi, thành tựu đại ý nguyện. Thiền định độ tán loạn, thành tựu sự nhất tâm. Trí tuệ độ si mê, thành tựu đại Bồ đề.

Sáu ý nghĩa hộ độ là sự vượt qua, sự hóa giải, sự đoạn trừ trên cơ sở Sáu pháp không vượt qua ba môn vô lậu học Giới, Định, Tuệ mà các hành giả an cư đang nỗ lực tu tập thành tựu trong mùa An cư Kiết hạ. Cho nên cổ đức có bài kệ tán thán rằng:

“Hằng dùng giới hương xoa vóc dáng,
Thường mặc áo định để giúp thân.
Hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm,
Tùy theo chỗ ở thường an lạc”.

Toàn cảnh lễ Khai pháp An cư Kiết hạ

 

Chính quyền tặng hoa chúc mừng

 

 

Minh Ân – Quảng Khiết – Hữu Anh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây