Hải Phòng: Chư Hành giả an cư kết thúc 3 ngày hành đạo khóa an cư kiết hạ PL. 2566

0

PSO – Trong 3 ngày 6,7 và 8/9/2022 (nhằm ngày 11,12 và 13/08 năm Nhâm Dần), chư Hành giả an cư các trường hạ tại thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ Hành đạo. Đến hôm nay ngày 8/9/2022 (nhằm ngày 11,12 và 13/08 năm Nhân Dần), 314 chư Hành giả an cư đã kết thúc 3 ngày hành đạo khóa an cư kiết hạ PL.2566 – DL. 2022.

An cư kiết hạ là truyền thống hàng nghìn năm qua của Phật giáo. Theo lời Phật dạy, mỗi năm vào ba tháng mùa hạ, tu sĩ Phật giáo tập trung về một địa điểm nhất định để cùng sống chung, tu học. Đây là khoảng thời gian quý báu của cộng đồng tu sĩ, tạm dừng lại các hoạt động Phật sự của mình tại mỗi trụ xứ mà chuyên tâm vào tu học, lấy lại năng lượng nội lực cho tự thân bằng cách chiêm nghiệm lại lối sống, hành động của mình trong chín tháng vừa qua. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để Tăng đoàn củng cố sau những tháng ngày hoạt động không mệt mỏi, từ đó hướng đến duy trì và phát triển mạng mạch của Phật giáo.

Truyền thống tốt đẹp – An cư kiết hạ đã được ứng dụng và hành trì từ thời Đức Phật, nó có hiệu lực từ quá khứ đến hiện tại và cho cả vị lai, làm nòng cốt cho sự tu học của Tăng đoàn và giữ vững mạng mạch Phật Pháp. Bởi vì mọi sự thoái thất về giới luật luôn tiềm tàng dẫn đến sự sụp đổ đạo đức và niềm tin. Cho nên ý nghĩa sâu xa của việc Đức Phật chế pháp an cư là để duy trì đời sống thanh tịnh và hòa hợp của Tăng-già. Khi nào Tăng-già còn nhiệt tâm trong trách nhiệm an cư thì Chánh pháp được tồn tại lâu dài.

Sau 3 tháng an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ, tiến tu đạo nghiệp, đến nay chư hành giả an cư đã chuẩn bị bước sang ngày Tự tứ. Trước khi đến ngày Tự tứ, chư hành giả an cư có 3 ngày hành đạo, tụng kinh ( kinh Dược Sư, kinh A Di Đà), bái sám ( sám nguyện), hồi hướng công đức lành sau 3 tháng tu học cho khắp pháp giới chúng sinh được thêm phần lợi lạc.

Trong 3 ngày hành đạo, các hành giả an cư tại cả 3 cơ sở trường hạ: Tổ đình Phổ Chiếu, Tổ đình Phúc Lâm và Tổ đình Thắng Phúc của thành phố Hải Phòng đã tổ chức khóa lễ sám nguyện, tụng kinh Dược Sư, tụng kinh A Di Đà, kinh hành, niệm Phật.

Sáng ngày mai 09/09/2022 ( nhằm ngày 14/08 năm Nhâm Dần) các trường hạ tại thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lễ tác pháp Tự tứ hậu an cư trước khi trở về các trụ xứ để hoằng dương Phật Pháp sau 3 tháng an cư kiết hạ. Đồng thời, chư tôn đức tăng ni sẽ tập trung nhân lực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp thành phố sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/09/2022 ( nhằm ngày 23 và 24/08 năm Nhâm Dần).

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thành Trung