PSO – Tối ngày 17/11 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 10/12/2022), tại chùa Linh Lâu (chùa Bính Động), làng văn hóa Bính Động, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên,TP. Hải Phòng đã long trọng diễn ra Đêm văn nghệ chào mừng lễ khánh thành chính điện, Tổ đường, nhà thờ Mẫu và Đêm hoa đăng kính mừng khánh đản Đức Phật A Di Đà PL.2566 – DL.2022.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng; TT. Thích Giác Sơn – Ủy viên BTS GHPGVN thành phố, Phó trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân; Ni sư Thích Tịnh Hoan – Trụ trì chùa Linh Lâu, chư Tôn đức Ni chùa Linh Lâu, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì một số chùa trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Thủy Nguyên, xã Hoa Động, làng văn hóa Bính Động, cùng đông đảo quý Phật tử gần xa và nhân dân địa phương.

Để tưởng nhớ đến công ơn của Đức Phật A Di Đà, các ca sĩ, Phật tử, cũng như các đạo tràng trong huyện đã vân tập về mái chùa Linh Lâu để dâng lời ca tiếng hát cúng dàng lên đức từ phụ A Di Đà, với các ca khúc ca ngợi chư Phật, chư Bồ Tát và ca ngợi công hạnh của Đức Phật A Di Đà, cũng như pháp môn niệm Phật thù thắng.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền đã cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật, dâng hương, dâng hoa đăng cúng dàng đức Phật A Di Đà, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, âm siêu, dương thái và cầu nguyện cho Phật Pháp được xương minh, mãi mãi trường tồn cùng với thời gian.

Nhân dịp này, HT. Thích Thanh Giác đã lên chia sẻ cùng đại chúng về “Lược sử Đức Phật A Di Đà và pháp môn niệm Phật”. Trong Kinh Bi Hoa chép: “Đời quá khứ hằng hà sa kiếp có Vua Chuyển Luân Vương tên là Vô Chánh Niệm có quan đại thần là Bảo Hải có người con đi tu thành Phật là Bảo Tạng. Vua thỉnh Phật về hoàng cung cúng Dàng và xin Phật thuyết pháp trọn vẹn trong 3 tháng, nhờ lòng chí thành mà Vua được Phật thụ ký hiệu là A Di Đà. Lại nữa lịch sử ghi lại đời quá khứ cách hơn 10 kiếp có 1 nước tên là Diệu Hỷ, Vua cha là Nguyệt Thượng Luân Vương, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan sinh trưởng được 3 người con là Nhật Nguyệt Minh – Kiều Thế Tự Tại và Kiều Thi Ca. Vương tử Kiều Thi Ca bỏ ngôi vinh hoa phú quý theo Phật Thế Tự Tại xuất gia thụ giới Tỳ Kheo, Ngài đối trước Phật Thế Tự Tại phát 48 điều thệ nguyện lớn được Đức Phật thụ ký thành Phật hiệu là A Di Đà.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị pháp môn niệm Phật tức là muốn cho hết thảy chúng sinh thu nhiếp lục căn, khiến được tịnh niệm tương tục xưng niệm “Nam mô A Di Đà Phật”, niệm đến cảnh giới tâm cảnh đều vắng lặng thì Phật tính sẽ tự hiển hiện thành tựu tự tính Di Đà và hoàn thành giai đoạn nhân duyên xuất thế này.

Người tu pháp môn niệm Phật lấy tín, nguyện, hành để làm tư lương cho lộ trình vãng sinh Cực Lạc. Nếu như đầy đủ được ba món tư lương này thì chắc chắn hành giả được lên ngôi cửu phẩm. Đức Phật thường khuyến khích mọi người nên tu trì pháp môn Tịnh độ, đối với ba món tư tương này, mỗi món thêm một chữ, gọi là: Tín tất phải thâm tín (tin sâu); nguyện tất phải thiết nguyện (nguyện thiết tha); hành tất phải thực hành. Nếu được như thế thì chắc chắc vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.

Toàn thể đại chúng đã lắng nghe lời pháp nhũ vàng ngọc của Hòa thượng chứng minh và nguyện sẽ cố gắng tinh tấn tu học để khi hết mãn báo thân này được sinh sang cõi nước Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận: