PSO – Sáng ngày 25/6/2019 (nhằm ngày 23/5 năm Kỷ Hợi), tại tổ đình Phổ Chiếu (Trường hạ cơ sở 1), phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã trang nghiêm diễn ra lễ Khai giảng Vô thượng Pháp bảo mùa An cư Kiết hạ PL. 2563 – DL. 2019.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, Đường chủ 3 Hạ trường thực hiện cấm túc an cư PL. 2563 – DL. 2019 tại Hải Phòng; HT. Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, Thủ chúng Hạ trường cơ sở 1; TT. Thích Nguyên Bình – Chánh Duy na Trường hạ cơ sở 1; đại diện các hành giả an cư tại trường hạ cơ cơ sở 2, cơ cở 3, cùng 128 hành giả an cư tại Trường hạ cơ sở 1 và đông đảo quý Phật tử của thành phố Hải Phòng đồng tham dự.

Năm nay, tổng số hành giả thực hiện cấm túc an cư tại cả 3 cơ sở Hạ trường của thành phố Hải Phòng là 302 vị. Trong đó, cơ sở Hạ trường 1 (tổ đình Phổ Chiếu) có 128 hành giả an cư (Tăng: 18 vị, Ni: 105 vị, Sa di tòng tăng: 5 vị); cơ sở Hạ trường 2 (tổ đình Dư Hàng) có 98 hành giả an cư (Tăng: 27 vị, Ni: 71 vị) và cơ sở Hạ trường 3 (tổ đình Thắng Phúc) có 76 hành giả an cư (Tăng: 29 vị, Ni: 47 vị).

Đúng 7h30’, 128 hành giả an cư tại cơ sở 1 (tổ đình Phổ Chiếu) đã vân tập về chính điện để lễ Phật cầu gia bị. Tiếp đó, chư Tôn đức Tăng Ni đã vân tập tại Giảng đường tổ đình Phổ Chiếu để tham dự lễ Khai giảng Vô thượng Pháp bảo PL. 2563 – DL. 2019. Đại vì chư Tôn đức Tăng Ni thực hiện cấm túc an cư tại Hạ trường cơ sở 1, TT. Thích Nguyên Bình – Chánh Duy na Hạ trường đã lên tác bạch cầu pháp.

Hòa thượng Đường chủ đã chấp nhận lời cầu Pháp của các hành giả an cư tại Trường hạ tổ đình Phổ Chiếu; Hòa thượng cũng bố thí cho cả 3 Hạ trường năm nay tiếp tục nghiên cứu bộ kinh “Trường A Hàm”. Đây cũng là năm thứ 3 tất cả các hạ trường học tập, nghiên cứu bộ kinh này.

Sau lễ Khai kinh, HT. Thích Quảng Tùng – Đường chủ Hạ trường đã giảng giải cho đại chúng hiểu về ý nghĩa, vai trò của An cư kiết hạ và công đức, lợi ích của việc cúng dàng chư hành giả mùa an cư: “Từ thời Phật còn tại thế, hàng năm Tăng đoàn đều an cư vào mùa mưa với nhiều lý do, như khó thực hiện công việc du hóa hoằng pháp trong mùa mưa (mưa gió, thời tiết khắc nghiệt, đường sá bùn sình lầy lội, ngập nước khó đi, nhiều loài côn trùng sinh sôi nảy nở có thể gây hại, không có nơi trú ngụ khi mưa gió trên đường khất thực, du hóa…); vì lòng từ bi thương tưởng đến các loài côn trùng, các sinh vật nhỏ bé sinh trưởng trong mùa mưa nên không đi lại để tránh giẫm đạp gây hại cho chúng và điều quan trọng nhất vẫn là mục đích thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học Giới-Định-Tuệ, tiến tu đạo nghiệp… Đây cũng là cơ hội để để hành Phật tử tại gia phát tâm tùy hỷ, gieo trồng ruộc phúc thông qua việc cúng dàng nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng yên tâm tu học, trau dồi giới đức trong 3 tháng an cư kết hạ”

Ngoài ra, Hòa thượng Đường chủ Hạ trường cũng giới thiệu sơ qua về bố cục, nội dung của bộ kinh “Trường A Hàm”. Đây là bộ kinh có từ rất sớm chỉ sau bộ kinh “Hoa Nghiêm”. Hòa thượng cũng chia sẻ thêm: “Hiện nay có nhiều Phật tử vẫn còn phân biệt giữa kinh Đại thừa và kinh Tiểu thừa. Theo Hòa thượng thì dù kinh Tiểu thừa hay kinh Đại thừa, tất cả thiên kinh vạn quyển của Đức Phật đều nói đến lý vô thường, khổ, vô ngã, giải thoát, niết bàn, thập nhị nhân duyên, bát chính đạo… nhưng có kinh thì nói thẳng, có kinh thì lại nói ẩn bên trong… Dù là kinh đại thừa hay kinh tiểu thừa cũng đều truyền tải những giáo lý căn bản của Đạo Phật. Tuy nhiên, tùy căn cơ của từng hành giả để có thể lựa chọn nghiên cứu kinh Đại thừa hay kinh Tiểu thừa. Tất cả các giáo pháo của Đức Phật chỉ là phương tiện giúp cho chúng ta tu tập. Vì vậy, Phật tử chúng ta không nên có tâm phân biệt giữa hai loại kinh này mà do dự, làm lui sụt đường tu…”

Sau lễ khai pháp, chư Tôn đức Tăng Ni đã vân tập về chính điện tổ đình Phổ Chiếu để thực hiện nghi lễ sám nguyện, sám hối 3 nghiệp Thân – Khẩu – Ý để ba nghiệp được thanh tịnh, trước khi chính thức bước vào mùa An cư Kiết hạ PL.2563 – DL.2019.

Được biết, do năm nay trường hạ cơ sở 1 tại chùa Nam Hải (Trụ sở BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng) đang được kiến thiết, xây dựng lại nên mùa an cư năm nay (PL. 2563 – DL. 2019), các hành giả an cư tại cơ sở 1 vân tập về tồ đình Phổ Chiếu để thực hiện kết giới và cấm túc an cư.

Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

     

Thành Trung

The post Hải Phòng: Lễ Khai giảng Vô thượng Pháp bảo tại trường hạ Phổ Chiếu appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.