Hải Phòng: Trang nghiêm Pháp hội thuyết giảng kinh A Di Đà tại Tổ đình Thắng Phúc

0

PSO – Sáng ngày 05/11/2022 (nhằm ngày 12/10/Nhâm Dần), tại Tổ đình Thắng Phúc (thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) đã long trọng diễn ra Pháp hội thuyết giảng kinh A Di Đà, cầu nguyện cho hương linh các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn và hương linh cố thân mẫu Đại đức Thích Tục Tuệ – Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng nhân tuần lâm chung thất được siêu sinh về miền Tịnh Cảnh.

Quang lâm chứng minh và tham dự Pháp hội có sự hiện diện của Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục – Uỷ viên HĐCM TƯ GHPGVN, đương vi Ngôi Pháp chủ Pháp hội; Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP. Hải Phòng; Hòa thượng Thích Thanh Giác – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố; Hòa thượng Thích Thanh Lương – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; Hòa thượng Thích Thiện Chi – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Thanh Vân – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương, Chánh Duy-na Pháp hội; Thượng toạ Thích Quảng Truyền – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn ; Thượng toạ Thích Quảng Minh – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng, Trưởng BTS huyện Tiên Lãng, Viện chủ Tổ đình Thắng Phúc, cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn thành phố’và các tỉnh thành lân cận.

Trước khi chính thức diễn ra Pháp hội, đại diện Ban tổ chức đã niêm hương cung thỉnh chư Tôn đức Hòa thượng Ban Chứng minh, Ban Giảng sư đăng Bảo toạ khai giảng Đại thừa Pháp Bảo, tuyên diễn kinh A Di Đà. Theo đó, Ban tổ chức đã cung thỉnh trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục đương vi ngôi Pháp Chủ Pháp hội; Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Giác, Hòa thượng Thích Thanh Lương và Hòa thượng  Thích Thiện Chi – Ban giảng sư; Thượng toạ Thích Thanh Vân – Ngôi Duy Na; Ban đọc bình văn gồm có: Thượng toạ Thích Thanh Lợi, Thượng toạ Thích Thanh Vân, Ni trưởng Thích Đàm Văn và Ni trưởng Thích Đàm Hiền.

Phát biểu khai mạc Pháp hội, Hòa thượng Thích Quảng Tùng cho biết: “ Đã lâu lắm rồi Hải Phòng mới có một pháp hội lớn như thế này, bình thường Chư tăng và Phật tử chỉ tụng niệm kinh A Di Đà bằng âm Hán Việt, có thể có nhiều Phật tử khi đọc tụng nhưng chưa hẳn đã hiểu được nghĩa lý, cũng như những lời Phật dạy trong kinh, thì pháp hội này chính là cơ hội để quý Phật tử thấm nhuần, hiểu được lời Phật dạy, từ đó thực hành, áp dụng vào trong quá trình tu tập, để được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây cũng chính ý nghĩa của việc tổ chức pháp hội…”. Đồng thời, Hòa thượng cũng sơ qua cho toàn thể đại chúng hiểu được ý nghĩa, nội dung cơ bản của kinh A Di Đà và tam tư lương mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đó là: Tín – Nguyện – Hành, tức là Tin thật sâu – Nguyện thật thiết và thực hành  một cách rốt ráo thì tất ứng sẽ được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.

Tiếp đó, chư Tôn đức Tăng Ni trong Pháp hội đã trang nghiêm thành kính niêm hương, bạch Phật, chính thức khai mạc Pháp hội thuyết giảng vô thượng Pháp bảo, diễn thuyết kinh A Di Đà cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và cầu nguyện cho hương linh các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn và cầu nguyện cho hương linh  cố thân mẫu Đại đức Thích  Tục Tuệ – Phó  Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng nhân tuần lâm chung thất được siêu sinh An Lạc quốc.

Tại Pháp hội, chư Tôn đức Hòa thượng trong Ban Giảng sư đã giảng từng đoạn trong kinh A Di Đà, toàn thể đại chúng đã chăm chú lắng nghe và lĩnh thụ đầy đủ tinh thần, giáo lý của Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh, để từ đó áp dụng vào trong quá trình tu học, nguyện hết báo thân này được sinh về Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thành Trung