PSO- Sáng ngày 29/10/2022, ngày thứ ba của Khóa tu học lần thứ 11 “Nương tựa tăng già” của đạo tràng Cộng Đồng Viện Chuyên Tu ở Hàn Quốc bắt đầu với chương trình Cổ Phật Khất thực trong rừng trúc tại thành phố Ulsan.

Đúng 8h, chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni và 48 Giới tử xuất gia gieo duyên, uy nghiêm trong sắc y vàng tăng thân Đức Phật, với bình bát trên tay chậm rãi kinh hành đến rừng trúc Ulsan.

Bạt ngàn hoa cúc tươi thắm như sắc y, tạo nên một khung cảnh thật đẹp, thật thiêng liêng.

Hai hàng Phật tử với bánh trái, tịnh tài, phẩm vật dâng cúng dường vật thực, khung cảnh của hơn 2000 năm Tăng đoàn của Đức Phật từ những trang kinh, xúc động tái hiện trong lòng người Phật tử.

Cảnh đẹp như trong tranh của rừng trúc tại Thành phố Ulsan

Tại đây, Chư tôn đức chia sẻ về ý nghĩa Cổ Phật khất thực là một nghi thức gợi nhắc về nếp sống thanh tịnh của Tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế. Đây là một Pháp môn tối thắng giúp người xuất gia thực tập hạnh khiêm cung và hạnh tùy duyên. Trì bình khất thực giúp người tu diệt trừ tánh ngã mạn, trực tiếp thọ ân xã hội và trải tâm từ bình đẳng đến tất cả chúng sanh, giúp mọi người có cơ hội vun bón phước điền. Chúng sanh cúng dường chư Tăng với tâm nguyện hoan hỷ sẽ có phước báo sống lâu, an vui, trí tuệ.

Tu sĩ khất thực được gọi là Khất sĩ, Chữ “Khất “ là ăn xin , còn chữ “sĩ” nói đến những người thuộc tầng lớp có phẩm hạnh cao quý. Khất sĩ chính là người ăn xin cái cao quý là lòng từ bi của chúng sanh. Đánh thức Phật tánh vốn có trong mỗi người.

Cổ Phật Khất thực có nguồn gốc từ một câu chuyện gần 3000 năm trước sau khi Đức Phật thành đạo và trở về thành Ca tỳ La Vệ thăm vua cha. Khi đó, Đức Phật xuất hiện trong ánh nhìn kinh ngạc của vua cha Tịnh Phạn. Ngài cùng Tăng đoàn hơn 1200 vị quấn y vàng rực rỡ , ôm bình bát, khoan thai từng bước chân an lạc đến từng nhà dân cúi đầu nghiêm cẩn nhận phẩm vật khất thực . Đức vua không nghĩ rằng hoàng tử con trai mình xuất gia tìm đạo, thành Phật rồi lại trở thành người đi ăn xin như thế này. Biết nổi khổ lòng của vua cha, Đức Phật nhẹ nhàng giải thích: Người xuất gia đâu cũng là nhà, chư Tăng khất thực ngoài việc nuôi thân để sống và tu tập, còn có mục đích gieo duyên  với chúng sinh trong “bát cơm ngàn nhà” bởi cảm nhận tình người qua việc bố thí (cho đi) của chúng sinh, là tiếp cận giá trị hạnh phúc giữa cuộc đời này rồi!

Đức vua Tịnh Phạn vô cùng hoan hỷ nghe lời dẫn giải của Đức Phật, ngài hiểu ra rằng, hành vi khất thực của các vị tu sĩ hoàn toàn cao cả , bởi không đơn thuần là nuôi thân mà là đoạn trừ ác pháp, thực hành phẩm hạnh, sống đời trí tuệ. Đạo Phật gọi là giác tha độ đời, thực hành hạnh Bồ tát.

Sau khi thọ nhận vật phẩm cúng dường, chư Tăng Ni cùng tụng kinh cầu an cho các Phật tử.

Bước chân thanh thản, nụ cười an lạc của đoàn chư tăng, ni đi khất thực  thật sự mang lại cho Phật tử niềm cảm xúc rất hạnh phúc. Vì được sống trong không gian trang nghiêm, thanh thoát , giải thoát thân ý khỏi những tâm niệm tham sân, ái dục. Còn các giới tử xuất gia gieo duyên có cơ hội trải nghiệm cảm giác ung dung tự tại của người đã thoát vòng tục lụy :

“Bình bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem người thế
Mây trắng hỏi đường qua.”

Những hình ảnh đẹp của Tăng đoàn trong buổi thiền hành khất thực tại rừng trúc Ulsan:

Tin ảnh: Diệu Hồng, Phúc Minh, Thiện An