Hậu Giang: Khảo hạch Giới tử Đại Giới đàn Huệ Đức 2018

144

Hôm nay, ngày 29/7/2018 (Nhằm ngày 17/6/ Mậu Tuất), tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, chùa Bảo Tịnh, 869/48, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 2, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ban tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đức năm 2018, đã tiến hành tổ chức Khảo hạch cho 600 Tăng ni Giới tử đăng ký cầu thọ giới pháp tại đại Giới đàn lần này.

Buổi Khảo hạch dưới sự chủ trì của chư Tôn đức: Chánh chủ khảo: Thượng tọa Thích Phước Thành (chùa Quan Âm). Phó chủ khảo: Thượng tọa Thích Phước Chí (chùa Bửu Hưng); Thượng tọa Thích Phước Thắng (chùa An Phước); Đại đức Thích Phước Dũng (chùa Vĩnh Hiệp); Đại đức Thích Chiếu Dụng (chùa Quan Âm); Đại đức Thích Trí Thiền (chùa Bửu An). Dưới sự giám sát của chư Tôn đức, các Giới tử đã nghiêm túc làm bài, thể hiện rõ tinh thần cần cầu giới pháp thanh tịnh.

Đại Giới đàn Huệ Đức năm 2018 được tổ chức từ ngày 29/7 đến 1/8/2018 (Tức từ ngày 17/6 đến 20/6/ Mậu Tuất). Giới trường chánh đặt tại chùa Bảo Tịnh, số 869/48, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 2, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Giới trường Ni đặt tại chùa Phổ Minh, khu vực 1, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Giới đàn chánh thức Khai mạc vào sáng ngày 31/7/2018 (Tức ngày 19/6/ Mậu Tuất).

Ban tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư như sau:

Hội đồng Thập sư Tăng:

Tam sư:

– Hòa Thượng Đường đầu: Hòa thượng Thích Như Niệm (chùa Pháp Hoa)

– Yết-ma A-xà-lê: Hòa thượng Thích Minh Thông (chùa Huệ Nghiêm)

– Giáo thọ A-xà-lê: Hòa thượng Thích Thiện Huệ (chùa Thanh Long) (Đàn Tỳ kheo); Hòa thượng Thích Thiện Pháp (chùa Hội Linh) (đàn Sa di)

Thất vị Tôn chứng:

– Đệ nhất tôn chứng: Hòa thượng Thích Giác Giàu (tịnh xá Ngọc Phụng)

– Đệ nhị tôn chứng: Thượng tọa Thích Nhật Tâm (chùa Thới Long)

– Đệ tam tôn chứng:Thượng tọa Thích Phước Thành (chùa Quan Âm)

– Đệ tứ tôn chứng: Thượng tọa Thích Thiện Kim (chùa Phước Linh)

– Đệ ngũ tôn chứng: Thượng tọa Thích Thông Hạnh (chùa Long An)

– Đệ lục tôn chứng: Đại đức Thích Phước Dũng (chùa Vĩnh Hiệp)

– Đệ thất tôn chứng: Đại đức Thích Giác Tâm (chùa Bồ Đề)

Hội đồng Thập sư Ni:

Tam sư:

– Hòa Thượng Đường đầu: Ni trưởng Thích Nữ Diệu Ngộ (chùa Quan Âm)

– Yết-ma A-xà-lê: Ni trưởng Thích Nữ Trí Đạt (chùa Giác Long)

– Giáo thọ A-xà-lê: Ni trưởng Thích Nữ Huệ Liễu (chùa Đại Giác); Ni trưởng Thích Nữ Như Thân (chùa Phước Long)

Thất vị Tôn chứng:

– Đệ nhất tôn chứng: Ni trưởng Thích Nữ Kiệm Liên (tịnh xá Ngọc Chương)

– Đệ nhị tôn chứng: Ni trưởng Thích Nữ Chí Liên (tịnh xá Ngọc Hiệp)

– Đệ tam tôn chứng: Sư cô Thích Nữ Diệu Ngọc (chùa Quốc Thanh)

– Đệ tứ tôn chứng: Sư cô Thích Nữ Nguyên Hoa (chùa Bửu Tường)

– Đệ ngũ tôn chứng: Sư cô Thích Nữ Diệu Nguyện (chùa Phổ Minh)

– Đệ lục tôn chứng: Sư cô Thích Nữ Như Liên (tịnh xá Ngọc Điển)

– Đệ thất tôn chứng: Sư cô Thích Nữ Tịnh Liên (chùa Bảo Tịnh)

Ban tổ chức cũng đã cung thỉnh chư Tôn đức vào Ban Dẫn thỉnh; Ban Giám đàn; Ban Hộ đàn; Cung văn Nội, Ngoại đàn rất trang nghiêm.

Nguyện cầu Đại giới Đàn Huệ Đức năm 2018 tại tỉnh Hậu Giang thành tựu tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi Khảo hạch Giới tử:

Ban TTTT Phật giáo Hậu Giang