PSO – Sáng ngày 7/1/2023 (nhằm ngày 16/12 Nhâm Dần), tại Tịnh xá Ngọc Chương (phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) Môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tam Thất trai tuần cố NT. Thích Nữ Kiệm Liên.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Giác Giàu – Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS tỉnh; HT. Thích Thiện Huệ – Chứng minh BTS tỉnh; TT. Thích Phước Thành – Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS tỉnh; TT. Thích Thông Hạnh Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS tỉnh, đại diện chính quyền các cấp.

Trước Giác linh đài, chư Tôn đức Giáo phẩm thành kính dâng hương cúng dường Giác linh, đảnh lễ tri ân công đức cố NT. Thích Nữ Kiệm Liên. Đồng nhất tâm cầu nguyện đến Giác linh Ni trưởng cao đăng thượng phẩm, tái hiện ta bà nhiếp chúng độ sanh.

Ni trưởng Thích Nữ Kiệm Liên thế danh là Nguyễn Thị Kiểm, sinh năm 1951. Năm 19 tuổi cố Ni trưởng đến Tịnh xá Ngọc Liên (Cần Thơ) xuất gia tu học.

Năm 1968 cố Ni trưởng thọ Sa Di Ni, đến 1970 Ni trưởng thọ Thức Xoa Ma Na, 1972 Ni trưởng về Tịn xá Ngọc Chương và thọ Tỳ Kheo Ni.

Sinh tiền, Ni trưởng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy cử đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Trưởng BTS GHPGVN TP. Vị Thanh, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Chương.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào ngày 18 tháng 12 năm 2022 (nhằm ngày 25/11 năm Nhâm Dần). Trụ thế 73 năm với 46 năm Hạ lạp. Bảo tháp người được xây dựng tại Tịnh xá Ngọc Chương (phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Dịp này, môn đồ pháp quyền đã thiết lễ trai tăng, thành kính tác bạch cúng dường chư Tôn đức hiện tiền chứng minh, sau đó hồi hướng công đức thù thắng này lên Giác linh Tôn sư để thể hiện lòng tri ân của người đệ tử.

Phương Đại