PSO – Sáng ngày 27/07/2022 (nhằm ngày 29/6 năm Nhâm Dần), chư Tôn Hòa thượng Chứng minh BTS tỉnh, chư Tôn đức TT BTS GHPGVN và BTS các huyện/thị/thành phố trong tỉnh đã vân tập về chùa Vĩnh Hiệp (phường Ngã Bãy, TP. Ngã Bãy, tỉnh Hậu Giang) dự lễ Bố tát, tụng giới theo định kỳ.

Tham dự lễ Bố tát có: TT. Thích Phước Thành – Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thông Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Phước Dũng – Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Kim – Trưởng ban Kinh tế tài chánh GHPGVN tỉnh.

Sau khi đảnh lễ chư Tổ sư qua các thời đại tại Tổ đường, chư Tôn đức đã trang nghiêm theo hạ lạp trước chánh điện, lễ Phật, sám hối và thính giới Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Tại Đại hùng bảo điện, TT. Thích Phước Thành đã niêm hương bạch Phật và tiến hành lễ Bố tát theo định kỳ.

Bố-tát là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, nhằm nuôi lớn bản thể thanh tịnh của Tăng, là dịp định kỳ để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, theo đó phát triển huệ mạng trong sự thanh tịnh, giữ gìn sinh mệnh của Tăng đoàn.

Theo thông tin được biết sáng nay tại trường hạ Tăng chùa Vĩnh Hiệp có 52 vị Tỳ kheo, Sa di 8 vị và Ngũ giới là 4 vị.

Trong 3 tháng mùa An cư kiết hạ PL. 2566, chư Tăng TT BTS Phật giáo tỉnh và BTS các huyện, thị, thành phố cùng toàn thể chư Tăng trong tỉnh sẽ vân tập về hạ trường chùa Vĩnh Hiệp thực hiện lễ Bố-tát vào 2 ngày 14 và 29 hàng tháng đến khi mãn hạ.

 Thanh Tú