Sáng nay, 1/7/2018, tại chùa Bảo Tịnh (P.7, TP. Vị Thanh) đã diễn ra buổi Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến chư Tôn đức Tăng ni Phật giáo tỉnh Hậu Giang.

Buổi sinh hoạt chuyên đề do BTS GHPGVN tỉnh kết hợp với Ban Tôn giáo tỉnh Hậu Giang tổ chức; Có sự tham dự của chư Tôn đức Thường trực BTS, Tăng ni các tự viện trong tỉnh Hậu Giang.
Ông Lê Thanh Mận – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh đã triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành. 


Theo đó, ông Lê Thanh Mận đã trình bày sơ lượt toàn bộ về Luật, Những quy định chung; Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; Hoạt động tín ngưỡng; Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, Đăng ký hoạt động tôn giáo…


Ông Nguyễn Minh Phụng – Trưởng phòng nghiệp vụ Ban tôn giáo tỉnh Hậu Giang triển khai các văn bản có liên quan đến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Chư tôn đức, chính quyền trong buổi sinh hoạt sáng nay:

Phước Hậu

(Nguồn: Phật Giáo Hậu Giang)