Ngày 28/10 (nhằm 12/9 Canh Tý), đạo tràng chùa Minh Đạo đã thành kính cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng đến bổn tự để cầu nguyện trong ngày hiệp kỵ của hương linh song thân phụ mẫu Hoà thượng viện chủ Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Tại linh đường nơi thờ linh vị của song thân phụ mẫu Hoà thượng Viện chủ là cụ ông Phan Văn Út (pháp danh Thiện Hạnh), cụ bà Dương Thị Đồng (pháp danh Diệu Tâm); chư Tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, các Ban Viện TƯ, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và Quận 3 đã thành kính dâng tưởng niệm và  tụng thời kinh cầu siêu, hồng nhờ tha lực từ bi của Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn nhị vị Hương linh được cao đăng Phật quốc.

Thay mặt cho pháp quyến, Hoà thượng Viện chủ đã tác bạch cúng dường trai tăng và tri ân chư Tôn thiền đức hiện tiền chứng minh. Qua đây, Hoà thượng cũng nhắc lại lời Tổ Quy Sơn huấn dạy: “Sinh ta ra thân ngũ uẩn nên vóc nên hình là công ơn cha mẹ, còn nuôi dưỡng giới thân huệ mạng là nhờ công đức của thầy tổ”, đều đó nhắc nhở chúng ta phải sống trọn vẹn một đời tu vì lý tưởng giải thoát, phụng sự cho chúng sanh lợi lạc, cho sự phát triển của Giáo hội PGVN.

Được biết, trước đó chư Tôn đức đã thực hiện khoá lễ tụng kinh A-di-đà cầu siêu cho hương linh song thân Hoà thượng Viên chủ tại chánh điện chùa Minh Đạo.


Đăng Huy