Với ý nghĩa Khai đàn tụng Kinh Địa Tạng sẽ giúp Phật tử tạo ra nhiều năng lượng, phát Bồ đề tâm hộ trì Tam Bảo, tích lũy công đức hồi hướng về cho cha mẹ được bình an, cửu huyền thất tổ những hương linh, vong linh được siêu thoát và nguyện cầu cho khắp pháp giới chúng sinh được trọn thành Phật đạo.
Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2018 (nhằm ngày 6/7/al Mậu Tuất) đã long trọng tổ chức lễ “Khai đàn trì tụng Kinh Địa Tạng và hành trì của Chư tôn đức Tăng nơi đây ”. Trong trường hạ Chùa Phật Quang, Thượng Tọa Thích Đức Nguyên trụ trì chùa đã quang lâm Khai đàn với sự tham gia của gần 1000 Phật tử thiện nam, tín nữ gần xa.


Tiếp đó Thượng tọa trụ trì đã gửi đến Phật tử thời pháp thoại ngắn về “Ý nghĩa của việc trì tụng kinh Địa Tạng”. Qua đó, đại chúng hiểu rõ Bồ Tát Địa Tạng là vị Bồ Tát mang hình tướng của người tu sĩ xuất gia, người khoác lên mình tấm áo Cà-sa, tay cầm tích trượng, dấn thân vào cõi Ta-bà cứu khổ chúng sanh. Bồ Tát Địa Tạng phát một lời đại nguyện duy nhất: “Nếu địa ngục mà còn có người chịu khổ tôi vẫn chưa thành Phật”. Lời nguyện Cao rộng của Ngài được thể hiện qua 3 Quyển kinh trải dài hơn 10 phẩm, nội dung gói trọn trong 8 chữ “Hiếu Đạo, Độ Sinh, Bạt khổ, Báo Ân.


Người phát nguyện trì tụng kinh Địa Tạng cũng là người mang tâm nguyện cứu độ chúng sanh đang bị đọa vào cảnh khổ. Từ đó, khiến cho chúng sanh được thấm nhuần ánh sáng đạo mầu của Đức Phật, cũng như tạo cho mình cơ hội chuyển hóa khổ đau, tăng trưởng phúc đức, tiêu giảm nghiệp chướng. Không những vậy người nhất tâm hành trì kinh Địa Tạng sẽ có được trí tuệ, tai nạn được tiêu trừ, thoát khỏi vòng nguy hiểm, bệnh tật nhờ công đức tu tập mà được chuyển hóa.
Song hành cùng buổi lễ là xe của đoàn cung rước Bảo Tượng Di Lặc Tôn Phật cũng được đoàn cung nghinh rước về đến chùa, Bảo Tượng Di Lặc Tôn Phật, được đúng theo thế ngồi, cao 2,2m nặng 3 tấn được Cty Cổ phần Thương mại Định Nhuận công đức.
Buổi lễ đã thập toàn viên mãn trong niềm hoan hỷ, thấm nhuần pháp vị của đại chúng.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:


Tin: Đức Giáo – Ảnh Ban TTTT Phật Giáo Hòa Bình