Nhân lễ húy kỵ Hòa thượng Tổ sư Huệ Đăng (1873-1953), người sáng lập môn phái Thiên Thai Thiền Giáo Tông, sáng ngày 7-8 (nhằm 10-7-nhâm dần), Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã trở về tổ đình Thiên Thai (huyện Long Điền, BRVT) để đảnh lễ Giác linh Tổ sư và viếng bảo tháp chư vị tiền bối hữu công.

Trước sự hiện diện của Hòa thượng Chủ tịch và chư Hòa thượng Ban thừa kế Thiên Thai Thiền Giáo Tông tại lễ húy kỵ Tổ sư Huệ Đăng, môn hạ Tổ đình đã làm lễ khánh tuế hạ lạp chư tôn đức sau mùa an cư kiết hạ PL.2566.

Thay mặt Tổ đình, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Long An, Phó Trưởng Ban Thừa kế, báo cáo công tác tổ chức khóa an cư kiết hạ PL.2566 DL.2022 tại tổ đình Thiên Thai (BRVT), với hơn 180 hành giả đã cư hội về đây để cùng tu học trong mùa an cư, thời khóa tu học trú dạ lục thời, khuyến tấn nhau cùng trau dồi giới-định tuệ.

Hôm nay đến ngày chư Tăng Tự tứ, giải chế sau 3 tháng an cư, Hòa thượng Thích Minh Hiền đã đại diện môn hạ tổ đình tác bạch khánh tuế chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Thừa kế và toàn thể huynh đệ sơn môn pháp phái được thêm một hạ lạp mới, đã tăng trưởng về trí tuệ và giới đức trang nghiêm.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, giáo phẩm chứng minh môn phái Thiên Thai, nêu lại công đức sâu dày của Tổ sư Huệ Đăng đối với đạo pháp và dân tộc, Ngài sáng lập môn phái Thiên Thai Thiền Giáo Tông; kiến tạo, trùng tu xây dựng nhiều ngôi tự viện từ vùng duyên hải miền Trung đến miền Đông – Tây Nam Bộ; cũng như thành lập Tạp chí Bát Nhã Âm để vận động phong trào chấn hưng Phật Giáo và hoằng dương chánh pháp.

Hòa thượng Chủ tịch cho rằng, để báo đáp được ân đức Tổ sư, chư huynh đệ sơn môn phải tiếp tục kế thừa đạo nghiệp và hạnh nguyện của Ngài, cùng nhau đoàn kết, hòa hợp Tăng Ni để xây dựng sơn môn phát triển, Giáo hội trang nghiêm, làm chúng sanh đều được an lạc trong chánh pháp.

Đăng Huy