• Nữ Miền Nam
 • Nam Miền Nam

PSO- Ngày 19/9/2022, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập và môn đồ Pháp quyến, kính báo tin:

Hòa thượng Thích Từ Tấn (1946- 2022)

 • Cố Hòa thượng thế danh Dương Văn Phát, Pháp danh: Tâm Đạt; Hiệu: Chơn Phất, thuộc dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 43
 • Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước
 • Nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước
 • Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Đăng
 • Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập
 • Trụ trì chùa Thanh Hoa (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước)
 • Viên tịch 7 giờ 50 phút ngày 19/9/2022 (24 tháng 8 năm Nhâm Dần)
 • Trụ thế: 77 năm; Hạ lạp: 49 năm
 • Lễ nhập kim quan: 16 giờ ngày 19/9/2022
 • Kim quan được tôn trí tại Giác linh đường chùa Thanh Hoa (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước)
 • Lễ viếng : từ 7 giờ ngày 20/9/2022 đến hết ngày 22/9/2022
 • Lễ tưởng niệm và cung tống kim quan trà tỳ: 8 giờ ngày 23/9/2022.

Minh Hậu