PSO – Sáng nay, ngày 09/8/2021, tại Văn phòng Học Viện, HT. Thích Thanh Quyết viện Trưởng HVPGVN tại Hà Nội đã họp Ban Liên lạc của Học viện để thống nhất chủ trương những Tăng ni sinh có kinh nghiệm về y tế, điều dưỡng tham gia tuyến đầu chống dịch.

Trên tinh thần phục vụ chúng sinh là thiết thật cúng dàng chư Phật, Hoà thượng cũng muốn được trực tiếp dẫn đoàn Tăng ni sinh vào miền Nam tham gia làm Tình nguyện viên tuyến đầu phòng chống dịch covid.
Cũng như khuyến khích tăng ni sinh tại học viện, tích cực phòng chống dịch .

Đây là những nghĩa cử cao đẹp của thầy và trò Học viện.

Tuệ Tâm

Ủng hộ phòng chống dịch Covid tại các chốt kiểm dịch