PSO- Thực hiện kế hoạch thăm viếng cúng dường các trường Hạ của Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, ngày 20/6/2022, Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, Phó Phân ban Ni giới Trung ương (PB NG TƯ), Trưởng tiểu ban Giáo dục Phân ban Ni giới trung ương, làm Trưởng đoàn đã đến Ni viện Diệu Quang (200 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cúng dường chư Ni hành giả an cư trong tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn đã được sự đón tiếp nồng hậu của Ni trưởng Thích Nữ Huệ Như- cố vấn PBNG TƯ, chứng minh PBNG tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Như Minh, Ni trưởng Thích Nữ Thông Thuận đồng Chứng minh PBNG Khánh Hòa; Ni trưởng Thích Nữ Diệu Vân, ủy viên PBNGTW Trưởng PBNG PG Khánh Hòa; NT. Thích Nữ Minh Hiền Trưởng ban Điều hành Trường Hạ, cùng toàn thể hành giả an cư.

Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương đã vấn an sức khỏe Ni trưởng Thích Nữ Huệ Như cùng quý Ni trưởng tỉnh Khánh Hòa, và bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy Ni trưởng Cố vấn PBNG TƯ khỏe mạnh.

Sau khi toàn thể đại chúng dâng hương đảnh lễ Tam Bảo, đại diện phái đoàn đã dâng lời tác bạch cúng dường đến Hạ trường.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, đại chúng đồng quỳ lắng nghe Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân, UV PBNG TƯ, Phó PBNG tỉnh Bình Phước, đại diện phái đoàn cung tuyên Tâm thư của Ni trưởng Trưởng PBNG TƯ gởi hành giả Ni an cư trong cả nước.

Ni sư Thích Nữ Diệu Thiện thư ký PBNG Khánh Hòa, báo cáo chương trình tu học của trường Hạ: chư Ni Hành giả mỗi tháng hai lần vân tập về Ni viện Diệu Quang tham dự quá đường, nghe trùng tuyên giới bổn…

Ni trưởng Trưởng phái đoàn đã có lời thăm hỏi sức khỏe và sách tấn chư hành giả tinh tấn trau dồi tam vô lậu học, thanh lọc thân tâm, chuyển hóa chướng duyên để tự thân được an lạc và có thể hướng dẫn cho mọi người cùng được an vui.

Thay mặt Ban Chức sự , Ni sư Thích Nữ Diệu Nhàn, Phó  ban Điều hành trường Hạ đã dâng lời cảm niệm đến phái đoàn.

 

Viên Toàn