Khánh Hòa: Lễ Huý nhật lần thứ I cố Trưởng lão Hoà Thượng Thích Như Ý

0

PSO – Sáng ngày 29/10 (nhằm ngày 5/10 âm lịch), Môn đồ Pháp quyến Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo đã thiết lễ Huý nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Như Ý – Nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, Viện chủ Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Tham dự lễ Huý nhật có sự hiện diện chứng minh của Hoà thượng Thích Quảng Thiện – Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà; Hoà thượng Thích Nguyên Quang – Uỷ viên Hội đồng Trị sự Trung Ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hoà thượng Thích Trừng Thi – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh , Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Huyện Diên Khánh cùng chư Tôn Hoà thượng chứng minh, chư Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni, quý Phật tử trong thành phố Nha Trang, các huyện thị thành trong tỉnh Khánh Hoà.

Sau lễ cúng Ngọ, chư Tôn Hoà thượng chứng minh đã quan lâm Tổ đường để đốt nén tâm hương cầu nguyện Giác linh Hoà thượng Cao đăng Phật quốc, hội nhập ta bà hoá độ chúng sinh. Sau lễ cung tiến Giác linh, Môn đồ Pháp quyến đã đối trước Đại tăng tác bạch cung thỉnh đức Huynh Trưởng Hoà thượng Thích Tâm Viên tiếp nhận Y Bát và kế thế trụ trì Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo.

Hoà thượng Pháp huynh Thích Tâm Viên đã đọc lời phát nguyện sau khi tiếp nhận Y Bát của Bổn sư, nguyện một lòng vì sự phát triển của Đạo pháp, vì sự trường tồn của tình huynh đệ, tiếp nối Phật sự tại Tổ đình để Báo Phật Ân Đức.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Huệ Pháp
Ban TTTT G tỉnh Khánh Hoà