PSO – Ngày 01/12/2021 (nhằm ngày 27/10 năm Tân Sửu), Ban Tổ chức tang lễ và Môn đồ pháp quyến chùa Thanh Liên (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích Nữ Thông Tuyên trà tỳ.

Vào lúc 14h00, Môn đồ pháp quyến đã làm lễ tác bạch, cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm Giác linh đường cử hành nghi thức truy niệm.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Hạnh Nguyện – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Diên Khánh; TT.Thích Tâm Phước – UV Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Quyền Trưởng BTS Phật giáo huyện Cam Lâm; TT.Thích Giác Tài –, Phó trưởng BTS Phật giáo huyện Cam Lâm; chư Tôn thiền đức Thường trực BTS GHPGVN huyện Cam Lâm; chư tôn Đại đức Tăng Ni và Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, TT.Thích Giác Tài – Phó BTS GHPGVN huyện Cam Lâm đã cung tuyên Tiểu sử cố Ni trưởng Thích Nữ Thông Tuyên cũng như để ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp mà Ni trưởng đã cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc.

Đại diện BTS GHPGVN huyện Cam Lâm, TT Thích Tâm Phước – UV Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Quyền Trưởng BTS Phật giáo huyện Cam Lâm đã đọc điếu văn tưởng niệm đến cố Ni Trưởng tân viên tịch.

Tại buổi lễ, đại diện môn đồ pháp quyến chùa Thanh Liên, Sư cô Thích Nữ Quảng Hậu dâng lời tưởng niệm Tôn sư và cảm tạ đến chư Tôn thiền đức.

Thay mặt Ban tổ chức Tang lễ, ĐĐ.Thích Đồng Niệm – Trưởng ban Văn hóa Phật giáo huyện Cam Lâm đã thay mặt Thường trực BTS Phật giáo huyện có đôi lời cảm tạ đến chư Tôn thiền đức đã quang lâm tham dự buổi lễ.

Sau lễ truy niệm, chư Tôn thiền đức đã thành kính đối trước án tiền dâng nén tâm hương tiễn biệt và cầu nguyện cho Giác linh cố Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Cuối buổi lễ, chư Tôn đức trong Ban Nghi lễ cung kính cung thỉnh HT.Thích Hạnh Nguyện tuyên pháp ngữ và cử hành nghi phất trần. Trong không khí trang nghiêm, trầm hương quyện tỏa cùng chuông trống bát nhã trầm hùng, phụng tống Kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ Thông Tuyên thăng xa thượng giá đến đài hoả táng phía Bắc TP.Nha Trang làm lễ trà tỳ.

 Thích Đồng Niệm