PSO- Sáng ngày 4/9/2021 (nhằm ngày 28/7 năm Tân Sửu) Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và Môn đồ pháp quyến chùa Thiên Xá đã trang nghiêm cử hành Tang lễ  Trưởng lão Hòa Thượng Thích Liễu Pháp – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Khai sơn – Trú trì chùa Thiên Xá (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang).

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH LIỄU PHÁP

  • Thành viên Hội Đồng Chứng minh
  • Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa
  • Khai sơn – Trú trì chùa Thiên Xá (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang)
  • Viên tịch: 16 giờ 50, ngày 3/9/2021 (nhằm ngày 27/7 năm Tân Sửu).
  • Trụ thế: 102 năm; Hạ lạp: 57 năm.

Đúng 8 giờ, HT. Thích Nguyên Quang – ủy viên HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, đương vi Chủ sám Tang lễ cùng Môn đồ Pháp quyến đã thực hiện những nghi lễ Thiền môn và phụng tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng về Đài Hỏa táng nghĩa trang Phía Bắc TP. Nha Trang làm lễ Trà tỳ.

Chiều cùng ngày, HT. Thích Trừng Thi – ủy viên thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN Huyện Diên Khánh, Viện chủ chùa Tòng Lâm Lô Sơn cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư huyện Diên Khánh đã tổ chức lễ cung thỉnh Xá lợi Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Tòng Lâm Lô Sơn theo đúng như di nguyện của Ngài.

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội, nên Tang lễ Cố Hòa thượng Thích Liễu Pháp được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức thiền môn gói gọn, tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch. Toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Khánh Hòa đồng vọng hướng đảnh lễ và cầu nguyện Giác linh Ngài cao đăng Phật quốc.

 

Di ảnh và Long vị của cố Hòa thượng được an trí tại chùa Thiên Xá, chùa Long Sơn (Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, số 20 đường 2310, TP. Nha Trang) và chùa Tòng Lâm Lô Sơn (thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang).

 

Thích Tâm Như