PSO- Sáng ngày 25/9/2022 (nhằm ngày 30 tháng 8 năm Nhâm Dần) tại chùa Minh Châu (xã Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), Sư cô Thích Nữ Đồng Nghiêm cùng môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Chung thất Ni trưởng Thích Nữ Như Minh, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, viện chủ chùa Minh Châu.

 

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Hòa thượng Thích Trừng Giác- đồng Chứng minh Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Nguyên Quang, trú xứ Tổ đình Long Sơn; Hòa thượng Thích Đổng Quyên, trụ trì Tổ đình Sắc tứ Thiên Hưng (TP.Phan Rang, Ninh Thuận) Hòa thượng Thích ĐổngHoằng- viện chủ Tổ đình Sắc tứ Thiền Lâm (TP. Phan Rang, Ninh Thuận); Ni trưởng Thích Nữ Huệ Như, Ni trưởng Thích Nữ Thông Thuận- đồng chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh. Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì trú xứ và quý thiện nam tín nữ trong tỉnh Khánh Hòa đồng về dâng hương tưởng niệm.

Cố Ni trưởng, Họ Ngô húy Hoàng Hoa, sinh năm Nhâm Ngọ (1942). Pháp danh: Thị Đàm; Tự: Hạnh Thông; Hiệu Như Minh.

Năm 14 tuổi, duyên lành hội đủ, Ni trưởng được Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Tân (chùa Thiền Lâm- TP.Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) nhận làm đệ tử xuất gia.

Năm 1957, Ni trưởng nhập chúng Từ Nghiêm (Bà Hạt- Sài Gòn) tu học.

Năm 1965, Ni trưởng thọ Cụ túc giới tại Tổ đình Từ Nghiêm, do Ni trưởng Thích Nữ Như Thanh làm Đàn đầu.

Từ năm 1968 cho đến khi viên tịch, Ni trưởng đã hoạt động Phật pháp tại các tỉnh thành: Đăk Lăk, Bến Tre, Khánh Hòa; vận động tài chánh cho Ban Trị sự Phật giáo thị xã; tham gia nhiều hoạt động từ thiện; tổ chức khóa tu niệm Phật cho người khuyết tật…

Tại Đại Giới đàn do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức cố Ni trưởng được cung thỉnh đảm nhiệm trọng trách Ban Kiến đàn, Giới Sư Ni.

Vào ngày 9/8/2022 (nhằm ngày 11 tháng 7 Nhâm Dần) Ni trưởng có bệnh duyên và viên tịch ở tuổi 81, trải qua 57 mùa an cư.

Tại buổi lễ, sau thời Kinh cúng Ngọ, cung tiến Giác linh, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng của môn đồ Pháp quyến.

Tại trai đường, Sư cô Thích Nữ Đồng Nghiêm thay mặt môn đồ Pháp quyến, đã dâng lời tác bạch cung thỉnh chư Tôn thiền đức nhất cú nhất kệ, chú nguyện hồi hướng giác linh cố Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Thay mặt Ban Chứng minh, Hòa thượng Thích Quảng Thiện đã Ban đạo từ khuyến tấn hàng Ni chúng đệ tử cố Ni trưởng noi theo gương lành của cố Ni trưởng trong việc tu tập và làm Phật sự, đây chính là cách báo ân thiết thực nhất.

Sau cùng, Ban Tổ chức đã cảm tạ và cung thỉnh chư Tôn đức cử bát cúng dường; đồng thời mời hàng thiện nam tín nữ cùng dự bữa cơm chay thân mật.

Viên Toàn