PSO- Sáng ngày 23/7/2022 (25/6 Nhâm Dần) tại chùa Đức Hòa (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ninh Hòa đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 59 năm, ngày Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân (1963-2022)

Quang lâm tham dự về phía Phật giáo thị xã Ninh Hòa có HT. Thích Trừng Giác, chứng minh Ban Trị sự; TT.Thích Nhuận Đức, Trưởng Ban Trị sự; chư Tôn đức Tăng.

Về phía chư Tôn đức Ni trong tỉnh Khánh Hòa tham dự có NT. Thích Nữ Thông Thuận, chứng minh PBNG; NT.Thích Nữ Diệu Vân, Trưởng PBNG; NT.Thích Nữ Như Minh, NT.Thích Nữ Thông Hiền- đồng chứng minh PBNG thị xã Ninh Hòa. Ni sư Thích Nữ Phước Duyên, Trưởng PBNG thị xã Ninh Hòa; Ni sư Thích Nữ Hạnh Quang, Trưởng PBNG huyện Vạn Ninh; chư Ni trong tỉnh Khánh Hòa đồng về dâng hương tưởng niệm.

Tại buổi lễ Ni sư Thích Nữ Chơn Huệ đã cung tuyên tiểu sử cố NT.Thích nữ Diệu Quang:

Theo đó, cố Ni trưởng thế danh Ngô Thị Thu Minh, người xã Phù Cát, huyện Hương Trà, Thừa Thiên – Huế; Năm 21 tuổi, hội đủ duyên lành, được NT.Thích Nữ Như Hoa, trụ trì chùa Vạn Thanh (TP.Nha Trang) thế phát xuất gia; năm 27 tuổi thọ Cụ túc giới tại giới đàn chùa Từ Nghiêm (Sài Gòn).

Pháp nạn 1963, hưởng ứng phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo, noi theo gương Bồ Tát Thích Quảng Đức, Ni trưởng đã phát nguyện tự thiêu, nhưng không được chư Tôn đức chấp nhận.

Khi Phật giáo bị đàn áp khốc liệt, sáng ngày 15/8/1963 (26/6 Quý Mão) tại khu đất trống cạnh trường Hòa Xuyên gần ga xe lửa Ninh Hòa, Người đã tẩm xăng châm lửa tự thiêu nguyện cầu Phật pháp trường tồn.

Sau khi HT.Thích Trừng Giác ban Đạo từ, chư Tôn đức đã dâng hương bạch Phật, cử hành nghi thức kỳ siêu, nguyện cầu giác linh cao đăng Phật quốc.

Sau buổi lễ, Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng Ni tham dự Quá đường.

Cũng trong dịp này, tại đài tưởng niệm cố Ni trưởng tại tổ dân phố 4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Ni giới tỉnh Khánh Hòa cũng đã dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ giác linh.

Viên Toàn