KHOÁ TỤNG THỐNG NHẤT
Nghi lễ chung mới nhất của Giáo hội Phật giáo VN, gồm: Kinh Chuyển Pháp Luân – Vô Ngã Tính – Từ Bi – Di Đà – Dược Sư – Vu Lan

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa quý đạo hữu Phật tử,

Khoá Tụng Thống Nhất được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chịu trách nhiệm chủ biên và Ban Văn hoá Trung ương – Ban Nghi lễ Trung ương là đơn vị thừa hành thực hiện, bao gồm 6 bài kinh và 7 nghi lễ sau: 1) Kinh Chuyển Pháp Luân; 2) Kinh Vô Ngã Tính; 3) Kinh Từ Bi; 4) Kinh Di Đà; 5) Kinh Dược Sư; 6) Kinh Vu Lan và khoá lễ Phật đản, đây là những bài kinh có ý nghĩa hết sức quan trọng và căn bản trong hệ thống giáo điển của Đức Phật, mới được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê chuẩn tại Quyết định số: 76/QĐ-HĐTS, ngày 14/4/2021 V/v phê duyệt khoá tụng hằng ngày trong nghi lễ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Các bài kinh trong Khoá Tụng Thống Nhất, từ nay sẽ được chư Tăng Ni và Phật tử các hệ phái Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước thực hiện trong các nghi lễ chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ trương tụng kinh đồng thanh bằng ngôn ngữ Việt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thể hiện sự thống nhất ý chí, hành động và tạo năng lượng tâm linh thiêng liêng, trang nghiêm màu nhiệm trong nghi lễ Phật giáo, đồng thời bảo tồn và phát huy được bản sắc văn hoá dân tộc Việt của Tăng Ni và Phật tử Phật giáo Việt Nam.

Rất mong được sự hoan hỷ đồng tình hưởng ứng áp dụng của quý Tôn đức Tăng Ni và Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước để chủ trương “Tụng Kinh Đồng Thanh Bằng Ngôn Ngữ Việt” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sớm trở thành hiện thực.

Trân trọng kính giới thiệu !

Thượng toạ Thích Thọ Lạc
Trưởng Ban Văn Hoá TƯ GHPGVN.

* Ghi chú: Nếu quý Tôn đức hoặc quý Phật tử nào có nhu cầu thỉnh KHOÁ TỤNG THỐNG NHẤT này để trì tụng, xin vui lòng liên lạc với:
1) Thượng toạ Thích Quảng Minh, Chánh Văn Phong 2 Ban văn hoá trung ương GHPGVN. Số ĐT: 088 8609089;
2) Phật tử Thiên Phúc, Uỷ viên thường trực Ban văn hoá Trung ương GHPGVN.
Số ĐT: 091 2435301.

Kinh Chuyển Pháp Luân

Kinh Vô Ngã Tính

Kinh Từ Bi

Kinh Di Đà

Kinh Dược Sư

Kinh Vu Lan
Nghi lễ Phật đản