Sáng ngày 15/6/2018, tại chùa Thiên Trúc (số 197/11, Đ. Phương Thành, P. Bình San, Tx. Hà Tiên) đã trang nghiêm tổ chức khai giảng khóa Thiền Vipasana tứ niệm xứ với sự hướng dẫn của Ngài Hòa thượng Bhaddanta Pannadipa Tổng giám Pandatarama Trung tâm Thiền tại thành phố Yangon, Myanmar.

 
Trong buổi lễ khai giảng còn có sự quang lâm và chứng minh của ngài Hòa thượng Danh Đổng, UVTT HĐTS GHPGVN,Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Lý Long Công Danh, UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Gò Quao; ĐĐ. Thích Tuệ Giải, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng với sự tham dự của đông đảo chư Tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử trong toàn tỉnh.
Chư Tôn đức chứng minh

 
ĐĐ. Thích Pháp Hảo, Trưởng Ban tổ chức, Trụ trì chùa Thiên Trúc thông qua chương trình của khóa thiền đồng thời đọc nội quy của khóa tu thiền nhằm giúp cho các thiền sinh hiểu rõ những nội quy, cách thức hành thiền được tốt hơn.
ĐĐ. Thích Pháp Hảo, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Tx. Hà Tiên, Trụ trì chùa Thiên Trúc, Trưởng ban tổ chức phát biểu
 
Khóa thiền Vipasana tứ niệm xứ mở ra nhằm mục đích hướng dẫn cách thức tu thiền, duy trì và phát triển thiền tứ niệm xứ của Đức Phật thuộc hệ phái Phật giáo Theravada, tạo căm bản cho sự phát triển trí tuệ và tuệ giác.

 

Toàn cảnh buổi lễ
Trước khi buổi lễ đi vào chính thức, Ngài Hòa thượng Thiền sư truyền tam quy ngũ giới và bát quan trai giới cho Phật tử tại nơi đây, đồng thời hướng dẫn chư Tăng và Phật tử tu đúng theo chánh Pháp của Đức Bổn Sư thích ca mâu ni, Ngài còn giảng thêm: “Đức Phật là bậc toàn tri toàn giác từ một phàm nhân như chúng ta nhưng ngài đã tìm đến con đường tu hành và thành tựu tìm thấy con đường giải thoát và ngài dạy cho chúng ta phải có Giới – Định – Tuệ, thành tựu là ngài đã ngộ ra bốn sự thật đó là Tứ Diệu Đế đó là sự thật về khổ, nguyên nhân sinh ra khổ, sự diệt khổ và con đường thoát khổ. Chính vì vậy, chúng ta gọi Ngài là bậc toàn giác có nghĩa là biết hết tất cả các sự thật đó là lý do tại sao chúng ta phải tôn kính Ngài”. “Khi chúng ta hiểu rõ phần quan trọng của việc hành trì giới luật trong khóa thiền nghĩa là chúng ta đã hoàn thành một chặng đường rất  quan trọng đó là giới trong việc thực hành của chúng ta. Tôi rất vui khi được gặp những bà con thân thích của mình ở đây, tại sao tôi nói như vậy? là vì tất cả chúng ta trong vòng sinh tử luân hồi này điều đã từng là bà con quyến thuộc của nhau. Đặc biệt trong sự kiện hy hữu này thì chúng ta lại được gặp và ở trong một gia đình như bây giờ, đó là chúng ta điều là những người con của Đức Phật, chúng ta có  điểm chung, chúng ta đều là đệ tử của Ngài chúng ta hành trì giới luật theo giáo Pháp của Ngài. Cuối cùng Tôi mong tất cả chúng ta điều tinh tấn để có kết quả tốt nhất trong khóa thiền này và chắc chắn sẽ tạo duyên cho chúng ta được sinh vào cõi nhàn và từng bước tiến tới giải thoát giác ngộ hoàn toàn”.
HT. Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang ban lời đạo từ
 
Tiếp theo đó, Ngài Hòa thượng Danh Đổng Ban lời đạo từ cho các thiền sinh trong khóa thiền, các hành giả, hãy sống với tinh thần lục hòa, nỗ lực hành trì, giúp đỡ lẫn nhau khắc phục những khó khăn những chướng ngại để tu học có hiệu quả thiết thực. Những vị Phật tử tham gia khóa tu hãy giữ đúng bổn phận của người cư sĩ tại gia, thực hiện tốt oai nghi trong thiền môn. Thực hành Vipasana đòi hỏi tinh thần tự giác của các thiền sinh.

 

 

 

Danh Đồng – Danh Thuyền
(Nguồn: phatgiaonamtongkhmer.org)