PSO – Tối ngày 30/01/2023 (nhằm mùng 9 Tết), chùa Hải Sơn (chùa Hang, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) đã trang nghiêm cử hành lễ đêm hoa đăng khai đàn Dược Sư cầu quốc thái dân an nhân dịp đầu xuân Quý Mão với sự tham dự của hàng ngàn Phật tử nơi đây.

Toàn cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ: TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Hải Sơn (chùa Hang); ĐĐ. Thích Tuệ Tánh – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Chánh – Chánh Văn phòng Ban TTXH GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Tiến – Phó trụ trì chùa Hải Sơn (chùa Hang).

Chùa Hải Sơn (chùa Hang) là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Với truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, hằng năm vào dịp đầu xuân chùa sẽ tổ chức lễ hoa đăng khai đàn Dược Sư gieo duyên cùng bá tánh thập phương. Cầu nguyện cho “Quốc thái dân an, Thế giới hòa bình, chúng sinh hạnh phúc”.

Theo đó, dưới sự chủ lễ của TT. Thích Minh Nhẫn cùng chư Tôn đức Tăng cử hành nghi thức khai đàn Dược sư, niêm hương sái tịnh, cùng quý Phật tử tham dự thắp những ngọn nến trong tiếng niệm danh hiệu Đức Dược Sư Quang Lưu Ly Phật.

TT. Thích Minh Nhẫn cùng chư Tôn đức Tăng cử hành nghi thức khai đàn Dược sư, niêm hương sái tịnh

Với tâm từ bi vô lượng, phước trí vô biên của Đức Phật Dược Sư đã phát 12 lời nguyện khi hành Bồ tát đạo, dẫn đến thành quả là Ngài xây dựng được Tịnh độ tên là Tịnh Lưu Ly, một thế giới hoàn toàn tốt đẹp.

Ở Đông phương Tịnh độ của Ngài, của báu dư thừa, giáo dục hướng thượng tuyệt vời, được sống chung với những bậc Bồ tát đại bi, đại trí, dưới sự hướng dẫn của Đức Dược Sư và Thánh chúng, người dân ở thế giới đó hưởng được những phương tiện tốt nhất để tiến nhanh đến quả vị Vô thượng Đẳng giác.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 Minh Trực