Chiều 2-8, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nội dung Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

 Tham dự có: ông Trần Quang Bảo – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Danh Phúc – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị, còn có đại diện ủy ban nhân dân các huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, Vĩnh Thuận, TP. Rạch Giá và TP. Hà Tiên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh và các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, ông Danh Lắm – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh thông qua dự thảo kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân tộc tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Chương trình nhằm bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; lực lượng công an, quân đội công tác, đóng quân trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ, công chức, viên chức, thuộc nhóm đối tượng 3, 4 tiếp xúc trực tiếp, làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua chương trình sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp công tác trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số biết tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số và có khả năng giao tiếp với đồng bào; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thiện Hiếu