Sáng ngày 27/4, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Sở Nội vụ – Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chư Tôn đức Tăng, Ni thành viên Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Hội nghị nhằm giúp cho chư Tôn đức Tăng, Ni, cư sĩ Phật tử nắm vững Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Đến dự hội nghị có HT. Danh Đổng, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT.Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Chư Tôn đức Thường trực BTS tỉnh, Chư Tôn đức Bắc tông, Nam tông, cư sĩ thuộc BTS các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

HT.Danh Đổng và TT.Thích Minh Nhẫn tại hội nghị
                                           Chư Tôn đức Phó Ban Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên cơ sở kế thừa, phát huy những ưu điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, thể chế hoá quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 với 9 chương, 68 Điều là một bước tiến mới có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới trong tình hình hiện nay.

                                            Ông Danh Lắm, Phó phụ trách ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo đến Tăng, Ni

Tại Hội nghị, ông Danh Lắm, Phó phụ trách ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang đã phổ biến, trao đổi về các điều khoản trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo; những điểm mới nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Luật tín ngưỡng, tôn giáo được thực thi góp phần hoàn thiện các chính sách, pháp luật về tôn giáo, tạo hành lang pháp lý thuận lợi không chỉ cho những người có đạo và hành đạo mà còn là căn cứ quan trọng để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chư Tôn đức Tăng ni đã tiếp thu các nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng tôn giáo cũng như quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Nêu cao tinh thần cảnh giác với các hoạt động  trái với pháp luật của Nhà nước, gây mất ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, Hiến chương GHPGVN và tích cực phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo góp phần vào sự tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chư Tăng Phật giáo Nam tông tại hội nghị

 

                                            Các cư sĩ, Phật tử dự hội nghị

Tin, ảnh: Thích Tuệ Tánh