Thực hiện: Pháp Âm Kiên Giang

The post Kiên Giang: Video Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Từ Vân, huyện Gò Quao appeared first on Hoằng Pháp Online.