Thứ Năm, Tháng Chín 23, 2021

Kon Tum: Ban Tổ chức và Chương trình Tang lễ cố Thượng tọa Thích Trí Châu

Xem Thêm

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Thượng Tọa THÍCH TRÍ CHÂU Tân viên tịch

Viện chủ chùa Hoa Nghiêm tổ 4, phường Nguyễn trãi, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.               

Chứng minh:

1. Hòa thượng Thích Trí Thạnh – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN,

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai.

2. Hòa thượng Thích Chánh Quang – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum.

3. Hòa thượng Thích Quảng Xả – Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum.

Trưởng Ban Tổ chức: Hòa thượng Thích Quảng Xả – Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum.

Phó Ban Tổ chức:

1. Thích Nhuận Bảo – Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

2. ĐĐ. Thích Vạn Nhơn – Phó trưởng BTS, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum.

3. ĐĐ Thích Nhuận Thông – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Kon Tum.

4. TT. Thích Tâm Mãn – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai.

5. TT. Thích Trí Yên – Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai.

Ủy viên:

     1. TT Thích Nguyên An – Trụ trì chùa Thiên An, Gia Lai.

     2. TT. Thích Trí Thức – Trụ trì chùa Minh Châu, Gia Lai

     3. TT. Thích Trí An – Trụ trì chùa Minh Quang, An Khê, Gia Lai.

     4. TT. Thích Quang Hạnh – Trưởng ban Kinh tế Tài chính BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

    5. ĐĐ. Thích Đồng Nguyện – Trưởng Ban Pháp chế BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     6. ĐĐ. Thích Giải Trí – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

    7. NS. Thích Nữ Diện Liên – Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Kon Tum.

     8. NS. Thích Nữ Minh Liên – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

Thư ký:

     1. ĐĐ. Thích Vạn Nhơn – Phó trưởng BTS, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     2. ĐĐ. Thích Nhuận Pháp – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     3. ĐĐ. Thích Nhuận Quang – Phó Thư ký, Trưởng ban Văn hóa BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

Thủ quỹ:

     1. SC. Thích Nữ Chúc Giác – Ủy viên Thường trực, Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     2. SC. Thích Nữ Liên Nhân – Trưởng ban Từ thiện Xã hội BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     3. SC. Thích Nữ Nhuận Phúc – Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum. 

     4. Phật tử Huỳnh Thị Hòa.

Ban Nội dung

     1. ĐĐ. Thích Vạn Nhơn – Phó trưởng BTS, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     2. ĐĐ. Thích Nhuận Pháp – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     3. ĐĐ. Thích Giác Bửu – Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Kon Tum.

     4. ĐĐ. Thích Giải Trí – Ủy viên Thường trực BTS  GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     5. ĐĐ. Thích Quảng Hiện – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.                           

Ban Tiếp tân:

     1. TT. Thích Quang Hạnh – Trưởng ban Kinh tế Tài chính BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     2. ĐĐ. Thích Giải Trí – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     3. ĐĐ. Thích Nhuận Tú – Trưởng ban Phật giáo Quốc tế BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     4. ĐĐ. Thích Nhuận Tâm – Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Kon Tum.

     5. NS. Thích Nữ Diện Liên – Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Kon Tum.

     6. NS. Thích Nữ Minh Liên – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

    7. SC. Thích Nữ Chúc Giác – Ủy viên Thường trực BTS, Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     8. SC. Thích Nữ Liên Nhân – Trưởng ban Từ thiện Xã hội BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     9. SC. Thích Nữ Nhuận Phúc – Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

    10. Gia đình Phật tử chùa Hoa Nghiêm.              

Ban Lưu trú:

     1. Đại đức Thích Lệ Yến.

      2. Đại đức Thích Vạn Quả.               

Ban Tiếp lễ:

   1. Phân ban Ni giới tỉnh Kon Tum.

   2. Gia đình Phật tử chùa Hoa Nghiêm.          

Ban Xướng Ngôn:

     1. Đại đức Thích Vạn Nhơn. 

     2. Đại đức Thích Nhuận Pháp.   

Ban Thông tin Truyền thông

   1. Đại đức Thích Nhuận Tâm – Trưởng ban Thông tin Truyền thông BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

     2. Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Kon Tum.                        

Ban Trật tự: 

        Gia đình Phật tử chùa Hoa Nghiêm.

Ban Âm thanh Ánh sáng:

          Quốc Tuấn.

 Ban Cung nghinh:

         Gia đình Phật tử chùa Hoa Nghiêm.

Ban Trai soạn:

     1. Phân ban Ni giới tỉnh Kon Tum.

     2. Gia đình Phật tử chùa Hoa Nghiêm.

 Ban Hương đăng:

   Tăng chúng chùa Hoa Nghiêm.

 Ban Hầu Kim Quan:

     Phân ban gia đình Phật tử tỉnh Kon Tum.

Ban Chuông cổ:

    Tăng chúng chùa Hoa Nghiêm.

 Ban Y tế

     Bác sĩ Bằng, Y sĩ Yên.

 Ban Thị giả

   Tăng chúng chùa Hoa Nghiêm.

     Gia đình Phật tử chùa Hoa Nghiêm.

———-***———–

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thượng Tọa THÍCH TRÍ CHÂU Tân Viên Tịch

Viện chủ chùa Hoa Nghiêm tổ 4, phường Nguyễn trãi, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

     1. Ngày 1/11/ 2018 (Nhằm ngày 24 tháng 9 năm Mậu Tuất)

         – 08h cung nghinh chư tôn Thiền đức Quang Lâm – Phật tử vân tập.

         – 18h cung an chức sự.

         – 19h niêm hương bạch Phật khai kinh.

         – 20h lễ nhập Kim Quan.

         – 21h lễ thọ tang.

     2. Ngày 2/11/2018 (Nhằm ngày 25 tháng 9 năm Mậu Tuất)

         – 04h công phu khuya.

         – 05h cúng trà.

         – 06h tiểu thực.

         – 08h phúng viếng.

         – 10h cúng ngọ.

         – 11h tiến Giác linh.

         – 14h Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum phúng viếng.

         – 15h luân phiên tụng niệm.

         – 16h cúng trà.

         – 17h dược thực.

         – 19h luân phiên tụng niệm.

     3. Ngày 3/11/2018 (Nhằm ngày 26 tháng 9 năm Mậu Tuất)

         – 04h công phu khuya.

         – 05h cúng trà.

         – 06h tiểu thức.

         – 08h phúng viếng.

         – 10h cúng ngọ.

         – 11h tiến Giác linh.

         – 15h luân phiên tụng niệm.

         – 16h cúng trà.

         – 17h dược thực.

         – 19h luân phiên tụng niệm.

     4. Ngày 4/11/2018 (Nhằm ngày 27 tháng 9 năm Mậu Tuất)

         – 04h công phu khuya.

         – 05h cúng trà.

         – 06h tiểu thức.

         – 08h phúng viếng.

         – 10h cúng ngọ.

         – 11h tiến Giác linh.

         – 15h luân phiên tụng niệm.

         – 16h cúng trà.

         – 17h dược thực.

         – 19h yết Tổ.

     5. Ngày 5/11/2018 (Nhằm ngày 28 tháng 9 năm Mậu Tuất)

         – 07h Phật tử vân tập.

         – 07h30 cung nghinh Chư tôn Thiền đức – chào đón Quý vị quan khách.

         – 08h lễ Truy niệm và Cung tống Kim quan.

              + Niệm Phật cầu gia bị.

              + Tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự.

              + Cung tuyên tiểu sử.

              + Điếu văn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum.

              + Cảm niệm của môn đồ pháp quyến.

              + Cảm tạ Ban Tổ chức.

              + Nghi lễ Cung tống Kim quan.

          – 11h thượng chân dung.

Ban TT TT Phật giáo tỉnh Kon Tum

Bài Viết Mới

Bình Phước: Tặng lương thực thực phẩm cho các Trung tâm Bảo trợ xã hội đóng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập

PSO- Chiều ngày 23/9/2021, Đoàn UBND huyện, Ban Trị sự GHPGVN huyện, và các mạnh thường quân đã đến...

Bình Phước: Lãnh đạo huyện Đồng Phú thăm và tặng quà cán bộ ngành Y tế bị nhiễm SARS-CoV-2

PSO - Sáng ngày 20/9/2021, lãnh đạo huyện Đồng Phú đã đến thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, nhân viên y...

Ban tổ chức Hội thi Vu Lan- Văn Hóa Tình Người 2021 họp chuẩn bị lễ tổng kết trao giải

PSO - Chiều ngày 23/9/2021, Ban Văn Hóa Phật giáo TP. HCM và Kênh Thông tin Tổng hợp Phật Sự Online đã có buổi...

Chùa Đồng Tâm trao tặng đồ dùng học tập tới học sinh nghèo

TpHCM: Hôm nay 23-9, tại chùa Đồng Tâm ( xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM) Đại đức Thích Quang Hội, trụ trì cùng...

DANH MỤC

An Cư Lạc Nghiệp10Bách Tăng đất Việt1Bản tin Phật sự 20h260Bản Tin Tiếng Anh87Câu Chuyện Bên Tách Trà3Câu Chuyện Cửa Thiền12Danh Thắng Phật Giáo30Đại hội Phật giáo các huyện - thị58Đọc Lại Tạp Chí VHPG368Đồng Vọng Pháp25Đường Vào Nội Tâm5Góp ý dự thảo quản lý tiền công đức1Hòa thượng Chủ tịch429Hoằng pháp - Thuyết Giảng321Hoằng Pháp Online142Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM13Hướng Dẫn Cắm Hoa16Lịch sử - Nhân vật29Lời Con Dâng Phật19Lời Phật Dạy4Nghệ Thuật Phật Giáo10Người Con Phật4Nổi bật96PG KIÊN GIANG163Phật giáo & đời sống29Phật giáo & tuổi trẻ353Phật giáo TP. HCM251Phật Học15Phật Pháp Hỏi Đáp43Phật sự miền Bắc2046Phật sự miền Đông3017Phật sự miền Tây3633Phật sự miền Trung2134Phật sự Quốc tế7Phật sự Quốc tế8Phật sự Tây Nguyên1150Phật sự Trung ương GH405Phóng sự166Quản Lý Thu Chi Tiền Công Đức11Sống Như Những Đoá Hoa5Thơ Thiền18Thuyết giảng400TIÊU ĐIỂM19Tin tức3493Tin tức - Phật sự15463Tình Người Trong Đại Dịch1338Toả Ngát Hương Sen9Trung Tâm Từ Thiện18Truyền hình trực tiếp434Từ thiện Xã hội2474Tự viện - Chân dung139Văn bản Giáo hội153Văn hóa Phật giáo385Vesak 201946Video4740Vu Lan - Nguyện Làm Con Thảo35VU LAN VĂN HÓA TÌNH NGƯỜI 202166

Bài Viết Liên Quan