PSO – Theo giới luật của đức Phật và chư Tổ đã chế định, hằng năm sau ba tháng An cư Kiết hạ, chư Tăng Ni làm lễ Tự tứ giải chế trước khi về lại trú xứ của mình. Ngày ấy đức Phật hoan hỷ, vì tất cả hành giả An cư đều đã thúc liễm thân tâm, tu hành tinh tấn, những lỗi lầm đều được quyên trừ, đạo quả cũng nhờ đó mà đơm hoa thành tựu. Trên tinh thần đó, sáng ngày 10/8/2022 (mùng 13/7 Nhâm Dần), tại đạo tràng an cư chùa Huệ Chiếu ( Tp. Kon Tum) chư tôn đức Tăng, Ni đã tác lễ Tự tứ giải chế An cư trong không khí đoàn kết và hòa hợp.

Lễ tác pháp Tự tứ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Quảng Xả – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Chứng minh đạo tràng an cư tại chùa Huệ Chiếu, được đại Tăng cử làm tự tứ nhơn.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã tiến hành nghi thức bạch Phật sám hối, Yết ma xả giới, đối thú Tự tứ, hồi chung bản và hồi hướng.

Đại diện chư Ni đang an cư tại hạ trường chùa Pháp Hoa (TP. Kon Tum) cũng đến đảnh lễ chư Tăng cầu pháp Tự tứ, sau đó trở về và thực hiện pháp Tự tứ mãn hạ.

Trong 3 tháng an cư trau dồi Giới – Định – Tuệ, Chư Tăng Ni PG tỉnh Kon Tum luôn nương tựa theo nhân cách, đức độ và đạo hạnh của chư Tôn đức chứng minh. Cùng đó, quý Hoà thượng luôn dành tình cảm quý mến để sách tấn và truyền trao kinh nghiệm tu tập đến chư Tăng Ni trẻ, giúp cho hành giả tại các trường hạ trong toàn tỉnh phát triển bồ đề tâm, nâng cao trí tuệ. Nhân ngày mãn hạ, tứ chúng hành giả cũng đã nhất tâm đảnh lễ khánh tuế Hoà thượng viên tròn đạo phẩm.” 

Với một tuổi hạ mới, đạo hạnh được tăng trưởng, giới đức được trang nghiêm, Chư tôn đức lại tiếp tục con đường của sứ giả Như Lai mang ánh sáng Phật pháp truyền khắp muôn nơi.

Nhân dịp chư Tăng Tự Tứ, đạo tràng chùa Huệ Chiếu cùng quý Phật tử xa gần cũng đã trang nghiêm, sắm sang lễ vật làm lễ sớt bát cúng dường, ngõ hầu nhờ tha lực của Chư Tăng cầu nguyện cho Cửu huyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ, Cha mẹ hiện tiền được phước thọ thăng long.

Phúc Hậu