PSO – Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của chư Phật, thực hiện lời dạy của Đức Thế Tôn, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi tam Vô lậu học; duy trì truyền thống An cư Kiết hạ tại huyện Đơn Dương, chư Tăng, Ni ngày nay tiếp tục phát huy tinh thần Lục hòa cộng trụ trong mùa An cư để vun bồi công đức, phước báo, trí tuệ, ngoài việc để thành tựu đạo quả giải thoát còn làm nơi nương tựa cho hàng Phật tử tấn tu.

Sáng ngày 07/06/2020 (nhằm ngày 16/4 nhuần năm Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN huyện Đơn Dương tổ chức lễ tác pháp An cư Kiết hạ PL.2564-DL.2020 cho chư Tăng, Ni trên địa bàn huyện Đơn Dương tại Tổ đình Sắc tứ Giác Nguyên (thôn Đường Mới, xã Lạc Nghiệp, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Buổi lễ diễn ra với sự chứng minh của HT.Thích Toại Châu – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Trọng, Viện chủ Tu viện Hương Nghiêm và Tổ đình Sắc tứ Giác Nguyên; TT.Thích Phương Đạt – UV HĐTS. Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Trụ trì Tổ đình Sắc tứ Giác Nguyên, Hóa chủ Trường hạ cùng chư Tôn đức Tăng, Ni tập trung đối thú, kiết giới An cư mùa Hạ PL.2564.

Trước khi tác pháp An cư, chư Tăng Ni đã vân tập về Tổ đường đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Tôn sư thượng Pháp hạ Chiếu, sau đó tiến hành các nghi thức đối thú An cư.

Trước giờ Quá đường, Ni chúng đảnh lễ chư Tăng cầu giáo giới và xin được An cư; quý vị Sa Di và điệu chúng cũng xin được tùng chúng tập sự An cư. Tổng số lượng An cư Kiết hạ tại huyện Đơn Dương năm 2020 gồm có: chư Tỳ kheo: 34 vị, Sa di 7 vị; Tỳ kheo Ni 24 vị,  Sa di Ni 6 vị.

Mùa An cư năm nay, chư Tăng Ni chia thành 02 điểm Bố tát như sau: chư Tăng tập trung trước 1 ngày 1 đêm, tụng kinh Di giáo, tụng Luật Tứ Phần rồi Bố tát tại Tổ đình Sắc tứ Giác Nguyên; chư Ni Bố tát tại chùa Giác Hoàng (D’Ran, Đơn Dương, Lâm Đồng). Sau khi Bố tát xong đại chúng vân tập về cúng Quá đường và kinh hành tại Tổ đình Sắc tứ Giác Nguyên.

Bài và ảnh: Giác Hải

The post Lâm Đồng: Ban Trị sự GHPGVN huyện Đơn Dương Kiết giới An cư mùa Hạ PL.2564 appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.