PSO – Ngày 1/10/2021, BTS – Ban từ thiện GHPGVN TP.Đà Lạt tiếp tục chia sẻ 44 tấn rau củ quả gửi đến bà con khó khăn trên 4 chuyến xe hướng về vùng tâm dịch.

Chuyến đầu tiên chở 22 tấn trên 3 xe chuyển về Ủy ban MTTQ Thủ Đức để chia sẻ đến bà con trong các khu nhà trọ, các hoàn cảnh khó khăn; 1 xe 20 tấn chuyển về quận Tân Phú tại đây Ni sư Như Minh sẽ trực tiếp chuyển đến các bệnh viện, bếp ăn từ thiện, người nghèo trên địa bàn; xe còn lại chở 1,5 tấn tập kết tại chùa Phước Hoà (quận 3) để chia sẻ đến bà  con khó khăn trên địa bàn quận.

Phật giáo TP.Đà Lạt