PSO – Sáng ngày 6/6/2020 (15/4 nhuận năm Canh Tý), chùa Giác Hải, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng trang nghiêm tổ chức Lễ tạ Phật hoàn pháp đàn Dược Sư “cầu nguyện thế giới hòa bình – chúng sinh an lạc năm Canh Tý. Đồng thời kết hợp tưởng niệm chư Tăng, Ni tiền bối, kỳ siêu chư hương linh ký danh tại bổn tự.

Chứng minh lễ hoàn đàn Dược sư có HT.Thích Thanh Thế – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Trọng, Viện chủ chùa Thánh Đức; TT.Thích Phương Quy – Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng BTS Phật giáo huyện Đơn Dương; ĐĐ.Thích Trí Định – Phó trưởng Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử Trung ương GHPGVN, Phó ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Trụ trì chùa Giác Hải; TT.Thích Đồng Liên cùng chư Tăng, Ni trụ trì trong huyện đồng tham dự nhằm hồi hướng năng lượng tích cực, chuyển hóa thân tâm và tạo niềm tin, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Trong buổi lễ, HT.Thích Thanh Thế – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Trọng ban đạo từ: Hoà thượng tán thán việc làm của ĐĐ.Thích Trí Định trong việc thiết lễ pháp đàn Dược Sư để cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 toàn cầu sớm qua đi và sách tấn tinh thần tu học cho Phật tử, tin sâu nhân quả, những yếu tố nền tảng đạo đức căn bản và đạo hiếu của người con Phật.

ĐĐ.Thích Trí Định phát biểu bày tỏ tâm nguyện: “Pháp đàn Dược Sư Thất Châu được thiết lập từ ngày 8/4 nhuận năm Canh Tý nhằm phát huy sức mạnh cộng tu tại chùa và khắp nơi bằng cách hướng dẫn trì 100.000 biến Dược Sư tâm chú: “Tê Da Tha! Ôm Bê Kan DZê, Bê Kan DZê, Ha Ma Bê Kan Dzê, Ra Dza Sa Mút Ga Tê, Sô Ha; chia sẻ cho hàng Phật tử trong đêm sám hối biết công hạnh đức Phật Dược Sư, lợi ích của Chú Dược Sư và hướng Phật tử cần ăn chay bảo vệ tâm thiện lành, giảm bớt nạn sát sanh, sống biết trải lòng từ bi yêu thương đến chúng sanh muôn loài”.

Được biết trước đó, Đại đức cũng mới hoàn thành các phòng chuyên tu tại chùa: Phòng trì chú, phòng Thiền hành và phòng Tịnh Độ để đáp ứng nhu cầu đa pháp môn tu tập của Phật tử hoặc người chưa là Phật tử nhưng muốn tham dự và thực hành các pháp tu tập của đạo Phật.

Buổi chiều cùng ngày, Đại đức Trụ trì thiết lễ Quy y Tam Bảo cho hơn 30 Phật tử, kết hợp tổ chức đàn Mông sơn thí thực và phóng sanh các loài thủy tộc.

Hàng năm, tại chùa Giác Hải có thiết lập đàn tràng dược sư Thất Châu suốt 49 ngày từ ngày mồng 01 tết Nguyên đán để cầu an cho nhân loại bá tánh. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà chùa Giác Hải đã làm từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, năm 2020, do đại dịch Covid -19 nên chương trình Pháp hội dược sư được thầy trụ trì tổ chức trong mùa Phật đản (07 ngày, từ 8 – 15/4 nhuận năm Canh Tý), đại chúng trì tụng 21 biến Kinh Dược Sư, gia trì 100.000 biến chú Dược Sư. Đàn Dược Sư diễn ra trong thời điểm quan trọng này như một sự tri ân và báo ân sâu dày; hồi hướng cầu nguyện bình an đến cho nhân loại và những điều tốt đẹp nhất đến với người Việt Nam nói riêng và Phật tử chung.

  

Bài và ảnh: Giác Hải-Liên Hiền

The post Lâm Đồng: Chùa Giác Hải tạ đàn Pháp hội Dược Sư “cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc” appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.