PSO – Sáng ngày 5/12/2019 (nhằm ngày 10/11/Kỷ Hợi), Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm NGHP, trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh (Đồng Nai), đã hướng dẫn Chư Tôn đức Ni hành trì pháp khất thực truyền thống của HPKS trong khuôn viên Tịnh xá Viên Quang (Đức Trọng, Lâm Đồng) trong ngày thứ hai của khóa tu truyền thống NGHPKS lần thứ 34 diễn ra từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).

Hạnh tu Khất sĩ lữ hành,

Mỗi ngày khất thực trì bình giáo khuyên.

Mượn thân ấy làm duyên tế độ,

Cho thế trần được chỗ gieo nhơn.

             

 

Phật tử chờ sớt bát cúng dường phẩm thực đến Chư Tôn đức Ni

Ban TT – TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

 

 

The post Lâm Đồng: Chùm ảnh Chư Tôn đức Ni khất thực ngày thứ hai của khóa tu Truyền thống NGHPKS lần thứ 34 appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.