PSO – Ngày 11/9/2021, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 mặc dù trời mưa to gió lớn, việc đi cắt rau, mua rau, vác rau …. gặp rất nhiều khó khăn, thế nhưng quý Thầy, quý Cô trong BTS – Ban từ thiện Phật giáo TP.Đà Lạt tất cả đều cố gắng để có 40 tấn rau củ chuyển lên hai chuyến xe để chia sẻ đến cúng dường các chùa và giúp đỡ những người khó khăn do dịch bệnh gây ra tại Nha Trang và Bình Dương.

Chuyến xe đầu tiên chở 20 tấn sẽ hướng về chùa Kim Sơn (Vĩnh Lương – Nha Trang) để cúng dường các chùa và bà con khó khăn trong vùng dịch.

Chuyến xe còn lại sẽ tập kết tại chùa Quang Minh (Đồng Xoài – Bình Phước) để cúng dường các chùa trong các vùng sâu vùng xa và trao tặng cho bà con khó khăn tại địa phương.

Hoạt động thiện nguyện của SC. TN Hạnh Nhẫn và chư Tôn đức BTS – Ban Từ thiện Phật giáo Đà Lạt đã đóng góp tích cực vào công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19, thể hiện tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong các hoàn cảnh khó khăn của nước nhà.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phật giáo TP.Đà Lạt