PSO – Tối ngày 30/5/2020 (8/4 nhuận năm Canh Tý) sau thời trì tụng kinh Dược Sư tại chùa Giác Hải, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; Đại đức Thích Trí Định đã tổ chức lễ Khai Đàn Dược Sư, tạ Phật, phóng sanh tu phước, nguyện cầu quốc thới dân an.

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ có sự hiện diện Đại đức Thích Trí Định – Phó trưởng Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử Trung ương, Phó ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trụ trì chùa Giác Hải cùng chư Tăng trong chùa và các Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Trí Định đã niêm hương chủ lễ khai đàn Dược Sư, thực hiện các nghi thức niêm đàn, sái tịnh và khai Kinh Dược Sư, cầu nguyện đất nước thái bình, nhân dân an lạc, nguyện cầu mưa thuận gió hòa.

Sau lễ khai đàn, chư Tôn đức Tăng, Phật tử trì tụng Kinh Dược Sư (đàn I), bắt đầu Pháp hội Dược Sư cầu nguyện Phật pháp xương minh, đất nước thái bình, nhân dân an lạc.

Đại đức Thích Trí Định chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, nạn dịch Covid – 19 đã làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, bất ổn về kinh tế toàn cầu, nhất là số lượng tử vong không nhỏ. Nhờ ơn đức Phật gia hộ nên đất nước Việt Nam chúng ta không có con số tử vong, người dân đã và đang thiết lập trạng thái bình thường để ổn định cuộc sống. Trước niềm hoan hỷ vô biên đó. Đại đức đã thiết Đàn Dược Sư tạ ơn chư Phật; niệm ân sự lãnh chỉ đạo sáng suốt từ Chính phủ đến các ngành liên quan; niệm ân sự lãnh chỉ đạo thông tuệ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hướng dẫn; niệm ân sự hợp tác nhịp nhàng của toàn thể nhân dân và đặc biệt là sự tu trì tinh tấn của quần chúng Phật tử và những người yêu mến đạo Phật”.

Được biết hàng năm tại chùa Giác Hải có thiết lập Đàn tràng Dược Sư Thất Châu suốt 49 ngày từ ngày mồng 01 tết Nguyên đán để cầu an cho nhân loại bá tánh.

Đàn Dược Sư dịp này tổ chức trong phạm vi 07 ngày, đại chúng trì tụng 21 biến Kinh Dược Sư, gia trì 100.000 biến chú Dược Sư. Ngày 15/4 nhuận sẽ hoàn đàn, cúng dường chư Tăng An cư Kiết hạ và phóng sanh tu phước.

 Giác Hải

The post Lâm Đồng: Khai đàn Pháp hội Dược sư cầu quốc thới dân an tại chùa Giác Hải appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.