PSO- Sáng ngày 9/4/2022 (ngày mùng 9 tháng 03 năm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Lạt và môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành Lễ nhập kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ Huệ Trang, trú trì chùa Thiền Lâm TP.ĐàLạt tỉnh Lâm Đồng, tân viên tịch.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Chơn Quang, Hòa thượng Thích Minh An- đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP; Thượng tọa Thích Vạn Trí – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP , Trưởng Ban tổ chức Lễ Tang; Ni trưởng Thích Nữ Như Tịnh – Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Ni Trưởng Thích Nữ Như Phú –  Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh. Chư Tôn Đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử tại TP cùng trở về tham dự, cầu nguyện.

Cố Ni trưởng THÍCH NỮ HUỆ TRANG

  • Nguyên ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
  • Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Lâm Đồng
  • Phó Trưởng Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Lâm Đồng
  • Trú trì chùa Thiền Lâm TP. ĐàLạt
  • Viên tịch: lúc 9 giờ 30 ngày ngày 08/04/2022 (mùng 8/03/Nhâm Dần)
  • Trụ thế 85 năm; Hạ lạp: 45 năm.
  • Lễ nhập kim quan: 7 giờ 30 ngày 09/4/2022.

  • Kim quan được tôn trí tại chùa Thiền Lâm, làng Thái Phiên, phường 12 TP. Đà Lạt.

  • Lễ tưởng niệm phụng tống kim quan nhập bảo tháp: 08 giờ ngày 12/4/2022.

Trước Phật tiền Chư Tôn Đức đã niêm hương bạch Phật sái tịnh kim quan, sái tịnh nhục thân…  Trong tiếng niệm Phật hòa cùng tiếng chuông trống Bát Nhã liên hồi, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Ni trưởng rời thiền thất đến Giác linh đường, làm lễ nhập quan.

 

 

Hạnh Định