PSO – Ngày 27/9/2021, Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Lạt tiếp tục vận chuyển 44 tấn nông sản được chia thành 6 xe hướng về tâm dịch.

Chuyến đầu tiên, kết hợp với Công an tỉnh chuyển 1 xe 10 tấn tập kết tại bệnh viện Chợ Rẫy; 3 xe kế tiếp kết hợp với UBMTTQ tỉnh chuyển 15 tấn về Biên Hoà – Đồng Nai, mỗi xe 5 tấn; 19 tấn còn lại được vận chuyển trên 2 xe chuyển về Ban từ thiện Phật giáo tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Phật giáo thành phố còn ủng hộ cho các khu cách ly thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng quản lý (6 tạ nông sản), 3 tạ ủng hộ khu cách ly người có công do Hội liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Lạt quản lý.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phật giáo TP.Đà Lạt